Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis z jednání AS DAMU dne 13. prosince 2010

Zápis z jednání AS DAMU dne 13. prosince 2010
Přítomni:
Pedagogové: M.Bečka, D.Hrbek, J.Kudláčková, M.Lázňovský, K.Makonj, M.Pavlata, K.F.Tománek, I.Vostárková
Studenti: B.Adolfová, M.Hába, I.K.Kubák, A.Rut, L.Trpišovský

 1. Předseda M.Bečka přivítal přítomné hosty z řad pedagogů i studentů.
 2. A. Rut za studentskou komoru vyjádřil přání přečíst text, který by podle jeho slov neměl ovlivnit druhé kolo volby, ale reaguje na situaci v senátu a ve škole.
 3. M. Bečka odmítl četbu textu před volbou, podle něj by každé další provolání či komentář volbu ovlivnilo.
 4. Proběhlo 2. kolo tajné volby děkana, které se zúčastnilo všech 13 senátorů. Jediným kandidátem byl doc. Jan Hančil. Po sečtení hlasů oznámil předseda AD DAMU M.Bečka, že J.Hančil byl zvolen 11 senátory, 2 se zdrželi hlasování a nikdo nebyl proti.
 5. A. Rut přečetl text studentské komory, v němž připomněl důležité body děkanova programu, které se týkají mladých akademických pracovníků na DAMU, strategie vývoje generační obměny a fundraisingu v součinnosti s absolventy. Apeloval na to, aby příští volba byla připravena s dostatečným předstihem a péčí o případné kandidáty.
 6. Na hlavní připomínku studentské komory, že se objevil pouze jediný kandidát, reagovala bývalá děkanka M.Schartová vysvětlením, že ona sama byla v podobné situaci. Během prvního funkčního období se totiž děkan důvěrně seznamuje s agendou, podmínkami a možnostmi svého úřadu a své zkušenosti může dobře zúročit ve svém druhém období. Proto věří, že, až dovrší děkan J.Hančil své druhé a tím pádem poslední funkční období, přihlásí se více kandidátů.
 7. Proděkan Z.A.Tichý s uspokojením kvitoval výsledek volby, který mu umožňuje předat veslo zpět. On sám byl nezávisle osloven, aby kandidoval, a odmítl to, protože si dobře uvědomuje, kolik úředních povinností práce děkana obnáší a s J.Hančilem utvořili tým, který fungoval.
 8. Proběhla debata o prvním neúspěšném kole volby děkana, kdy podle slov studentky T.Skovajsové vznikl na setkání Akademické obce dojem, že následující zasedání AS je neveřejné. Právě proto, že na AO neproběhla vůbec žádná diskuze, nevznikla ani potřeba zasedání AS se zúčastnit, potvrdila proděkanka D.Jobertová.
 9. Předseda AS M.Bečka přednesl návrh na změnu statutu DAMU, který se rozšiřuje o Výzkumné pracoviště na KALDu. Byl schválen kolegiem DAMU v prosinci 2009 a vedení katedry pozapomnělo, že tato změna musí být také schválena AS DAMU. Nad touto skutečností se pozastavila J.Kudláčková, neboť tím se stává postoj AS ryze formálním. Po debatě o financování z grantu a vzhledem ke skutečnosti, že zmíněný projekt již probíhá, AS dodatečně návrh na změnu statutu DAMU schválil -
 10. s podmínkou, že se bude podílet na úpravě textu, jak navrhl M.Lázňovský. Vzápětí byla navržena a schválena skupina tří senátorů: K. Makonje, M. Lázňovského a M. M. Bečky, která s panem děkan změnu statutu připraví.
 11. Přivolaný doc. J.Hančil poděkoval AS za volbu, které ho naplňuje pocitem zodpovědnosti, protože bude nutné udělat některé nepříjemné věci: zeštíhlet administrativu, projít studijní plány, aby výuka jednotlivých oborů byla co nejefektivnější, prověřit a doplnit akreditace. Podle jeho názoru by se nemělo šetřit plošně, ale hledat systémové řešení.
 12. Příští jednání AS DAMU se bude konat v zasedačce 22.února v 16:00.

doc. Marek Bečka