Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis z jednání Akademického senátu DAMU dne 26.1.2010

Jednání AS DAMU dne 26.1.2010 nemohlo projednat nejdůležitěší bod - rozpočet DAMU, protože ještě není hotový.

Přítomni pedagogové: M. Bečka, D. Hrbek, J.Kudláčková, M. Lázňovský, K. Makonj, M.Pavlata, K.F. Tománek, I. Vostárková
Studenti: B. Adolfová, M. Hába, I.K. Kubák, A. Rut, L. Trpišovský

  1. Předseda M. Bečka předal senátu 2 brožurky o problematice sexuálního obtěžování na vysokých školách s popisem typických situací a s radami, jak se účinně bránit. Pokud by se podobné případy vyskytly i na DAMU, členové AS vyzývají studenty a studentky, aby se na ně obrátili s prosbou o pomoc.
  2. D.Hrbek informoval o tom, že na jeho žádost o rozpočet tajemnice T. Horáková odpověděla e-mailem, že žádný rozpočet zatím není, protože dosud není jasné, kolik peněz AMU dostane. Z toho plyne, že AS DAMU nemůže rozpočet včas projednat.
  3. K. Makonj informoval o tom, že na jednání AS AMU byla otázka financování vysokých škol předmětem jednání. Rektor AMU slíbil, že se bude snažit nedostatek financí řešit úspornými opatřeními na rektorátu, tak aby dopad na jednotlivé fakulty nebyl tak drastický. D. Hrbek konstatoval, že budeme muset počkat, až se konkrétně promítne do rozpočtu. Z debaty vyplynulo, že by bylo užitečné zjistit, jak na tom jsou ostatní umělecké školy, a M. bečka slíbil, že to zjistí na JAMU a UMPRUM. M.Lázňovský sdělil, že na poradě vedení DAMU bylo řečeno, že Ministerstvo vydalo pokyn, aby se zatím pracovalo s loňským rozpočtem mínus 10%.
  4. I.K. Kubák tlumočil prosbu několika studentů, aby hledání zápisů z jednání AS DAMU na webu školy bylo jednodušší. Slíbil, že tuto otázku projedná se správcem M.Nohou. Požádal členy AS, aby mu zaslali své foto k zveřejnění na webu.
  5. K.Makonj vypravoval o tom, že na AS AMU se hovořilo o založení samostatné taneční a pohybové fakulty, o kterém bude jednat „kulatý stůl“ v půli března. Rektor je nakloněn těmto snahám vyhovět, pokud z nich nebudou plynout žádné další prostorové a finanční nároky.
  6. Zápisy z jednání AS DAMU se tajemně ztrácejí z nástěnky. M. Bečka vtipně navrhl, aby bylo vyvěšováno větší množství exemplářů, aby mohl být zájem zvědavců ukojen. Také návod, jak se proklikat na senátní stránku na webu školy tam bude viditelně umístěn.
  7. K.Makonj sdělil, že byl konečně schválen statut HAMU a prof. Mareš byl jmenován děkanem. Pracuje se na vyřešení sporných míst tohoto statutu. Také se připravuje dlouhodobá koncepce AMU do roku 2015.
  8. I. Vostárková informovala o stížnosti Jana Nepomuka Piskače ve věci státní závěrečné doktorské zkoušky spojené s obhajobou disertace. Vedení DAMU stanovilo panu Piskačovi nový termín na 5.2. 2010.

Příští zasedání AS DAMU bude ve chvíli, kdy bude možné projednávat rozpočet.

Zapsala J.Kudláčková