Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zasedání AS DAMU ze dne 18.5. 2009

První zasedání nového senátu, volba předsedy a místopředsedů.

Zasedání AS DAMU ze dne 18.5. 2009


Přítomni za bývalý senát (bez titulů): M. Pacek, J. Zbořilová
Přítomni za nově zvolený senát: M.Bečka, D.Hrbek, J. Kudláčková, M.Lázňovský, K.Makonj, K.F.Tománek, I.Vostárková, B.Adolfová, L.Gajdošová, K.I.Kubák, A.Rut, L.Trpišovský
Omluveni: M.Pavlata
Hosté: J.Hančil, T.Horáková

Zasedání nově zvoleného AS DAMU se věnovalo především volbě nového předsedy a místopředsedů.

1. Na funkci předsedy byli navrženi dva kandidáti, M.Bečka a M.Lázňovský, v prvním kole nezískal ani jeden z nich potřebnou většinu hlasů - konalo se tedy druhé kolo, v němž M.Bečkovi stačila ke zvolení prostá většina šesti hlasů ku čtyřem.

2. Na funkci místopředsedy za pedagogickou komory byl jednohlasně navržen M.Lázňovský a v prvním kole zvolen počtem jedenácti hlasů.

3. Za studentskou komoru byli na funkci místopředsedy navrženi tři kandidáti: K.I.Kubák, A.Rut a L.Trpišovský. Po prvním kole vypadl K.I.Kubák, druhé kolo skončilo nerozhodným výsledkem pěti hlasů ku pěti. Teprve třetí hlasování po krátké přestávce přineslo vítěze. A.Rut získal deset hlasů.

4. Jako jediná se o práci zapisovatelky jednání AS DAMU přihlásila J.Kudláčková. Předseda slíbil domluvit schůzku s M.Rýgrovou, která se o to starala v minulém senátu a měla by předat e-mail AS DAMU a přihlašovací heslo na web.

5. Novému senátu předložili děkan s tajemnicí návrh rozpočtu DAMU a požádali o urychlené projednání. Paní tajemnice konstatovala, že struktura rozpočtu je zhruba stejná jako vloni, jen výnosy z pronájmů se podařilo zdvojnásobit.

6. Pan děkan poděkoval realizačnímu týmu festivalu Zlomvaz za velmi zdařilý ročník festivalu, který se soustředil „na to podstatné“ a úspěšně předvedl DAMU našim spřáteleným školám a zahraničním hostům.

7. Po odchodu tajemnice a děkana se domluvila užší, „ekonomická“ skupina senátorů /M.Bečka, D.Hrbek, J.Kudláčková, M.Lázňovský,B.Adolfová, A.Rut/, která se bude rozpočtem zabývat a před dalším zasedáním podá ostatním senátorům zprávu. D.Hrbek požádal předsedu, aby u tajemnice požádal o detailnější položkový rozpočet, z něhož by byla zřejmá organizační struktura jednotlivých kateder.

Zasedání příštího AS DAMU se domluvilo na úterý 2.6.2009 ve 12:00 v zasedací místnosti. Jeho hlavním, ne však jediným programem bude projednání a případné schválení rozpočtu DAMU.

Zapsal Marek Bečka