Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis ze dne 13. října 2009

Zápis z jednání Akademického senátu DAMU dne 13. října 2009

Přítomni pedagogové:

M. Bečka, J. Kudláčková, K. Makonj, D. Hrbek, M. Lázňovský

Omluveni: I. Vostárková, M. Pavlata

Přítomni studenti: I. K. Kubák, A. Rut, L. Trpišovský.

L. Gajdošová ukončila studium na DAMU, na její místo postupuje M. Hába, který bude pozván na příští zasedání AS DAMU.

Hosté: Tajemnice T. Horáková

1)    Předseda M.Bečka blahopřál jménem AS K.Makonjovi k získání profesorského titulu.

2)    Paní tajemnice informovala AS o jednotlivých typech grantů, které jsou jak vědecké (z grantové agentury GAČR a Akademie věd), tak praktické (z grantové agentury vysokých škol – FRVŠ) a investiční (loni byly světelným parkem vybaveny 3 učebny KČD a 3 učebny KALD a 1 mobilní buňka, před dvěma lety to bylo mobilní osvětlovací zařízení v Disku). K ním dále přistupují granty, vypisované agenturou DILIA na podporu studentských inscenací současných her našich i zahraničních, včetně jejich překladu. Také granty, které vypisuje Hl. město Praha a Nadace Život umělce. Také Evropská unie vypisuje celou řadu projektů celospolečenského dopadu, což konkrétně pro DAMU znamená celoškolské projekty s finanční hranici ve výši 1 milionu. Na nich se mohou podílet i studenti jako spoluřešitelé. Existuje burza studentských projektů, kterou řídí proděkan Z. Tichý, jejíž 1. kolo probíhá v listopadu a 2. kolo v lednu (na letní semestr a podzimní projekty).

Vypsání grantů bude po projednání kolegiem děkana vyvěšeno na nástěnce proti výtahu a zveřejněno na webových stránkách DAMU.

Přesné informace o podmínkách projektů a pomoc při vypracování přihlášky poskytne L. Krůtová.

Paní tajemnice upozornila, že přijetí grantů není ovlivnitelné fakultou, oponenti jsou anonymní, pouze řešitel může být seznámen s kritickými výhradami. Na webových stránkách DAMU bude na horní liště vyvěšena přehledná tabulka grantů.

Adam Rut požádal o více konkrétních informací o grantech. M. Bečka oznámil, že 26. listopadu se na toto téma bude konat seminář.

3)    I.K.Kubák zatím neuskutečnil svůj nápad založit internetovou konferenci, kde by se dala uskutečnit anketa k jednotlivým aktuálním problémům DAMU, ale slíbil, že se o to pokusí. M.Lázňovský navrhl, že by se tam mohla zveřejňovat burza studentských projektů.

4)    K věčnému problému s kavárnou se vyjádřil M.Bečka a po něm také M. Lázňovský, že buď bude kavárna v pronájmu, a tím pádem budou získané prostředky použity na úklid a údržbu sálu, nebo bude třeba sehnat sponzora, který by její provoz, vedený studenty, financoval. Také jde o to, jak zajistit pořádek a zabránit kouření, protože kavárna neslouží jen studentům, ale také návštěvníkům diskových představení. Za školu zopovídá za její prostor M.Lázňovský, který upozornil na to, že v zápise z minulého zasedání AS chybí údaj, že pronájem kavárny stojí 30.000 Kč měsíčně plus energie. D. Hrbek spočítal, že jde zhruba o 360 000 Kč ročně, které by bylo třeba sehnat od sponzorů, a teprve po jejich získání by se dal provoz kavárny plně přizpůsobit potřebám studentů.

5)    Rezervační systém na zkušebny je závislý na jejich pasportizaci, na kterou nemáme vliv. Zatím bude možné ho používat na sál Řetízku, kde správce sítě J. Kavan slíbil, že ho zavede.

6)    D. Hrbek informoval, že domluvu s jednotlivými divadly a zapůjčení zkušeben není možné dělat centrálně. Závisí na aktivitě jednotlivých padagogů, co pro svoje studenty dokážou zařídit.

7)    AS pověřil předsedu M. Bečku, aby zjistil, jak to vypadá s návrhem rozpočtu DAMU na příští rok. M. Lázňovský upozornil, že je to závislé na rozpočtu státu, takže až do března nebude jasné, kolik peněz bude mít škola k dispozici. D. Hrbek oponoval, že návrh rozpočtu získat můžeme, abychom se jím mohli zabývat včas, a ne až na poslední chvíli v květnu. M. Bečka navrhne termín schůzky ekonomické skupiny AS k této otázce.

8)    Termín dalšího zasedání AS DAMU bude 24.11.2009 v 16:00 v zasedačce.

Zapsala J.Kudláčková