Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Zápis jednání AS DAMU

v úterý 26. 2. 2008 v 16 hod.

Přítomni (bez titulů): M. Bečka, K. Makonj, P. Rut, J. Vedral, I. Vostárková, J. Zbořilová
Host: doc. J. Hančil, děkan DAMU

Jediným bodem programu byla diskuse nad Výnosem děkana DAMU č. 1/2008 o Studiu v doktorských programech. Po společné diskusi byl tento Výnos vzat na vědomí a ostatní nepřítomní členové AS DAMU byli osloveni „per rollam“.
Další zasedání AS DAMU se uskuteční při příležitosti schvalování rozpočtu, jsou také připomenuty připravované obchodní veřejné soutěže na pronájmy DISKCAFÉ a provozovny současné MANUFAKTURY, jejichž zněním vyhlášení by se AS DAMU také rád zabýval a připomínkoval.

doc. Karel Makonj
předseda AS DAMU