Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Elektronické hlasování „per rollam“ dne 14.10.2008

Vzhledem k tomu, že zasedání AS DAMU dne 14.10.2008 v 16 hod. bylo z důvodu předem ohlášené nepřítomnosti nadpoloviční většiny členů AS DAMU pro jejich pracovní zaneprázdnění odvoláno, proběhlo ve dnech 14.-17.10.2008 elektronické hlasování „per rollam“ o zástupcích DAMU do Studentské komory Rady vysokých škol České republiky ( dále jen RVŠ ČR).
Navržení kandidáti Hana Malaníková (doktorandka KATaP DAMU) a její náhradník Braňo Holíček (2.roč. R-D KALD DAMU) byli přijati většinou 9 hlasů, 4 se nevyjádřili, nikdo nebyl proti. Dřívější zástupce DAMU ve Studentské komoře RVŠ ČR Štěpán Pácl (KČD DAMU) se dopisem z 25.6.2008 své činnosti ve Studentské komoře RVŠ ČR pro pracovní vytížení vzdal.
Dále vzali všichni na vědomí, že ve své činnosti v Pedagogické komoře RVŠ ČR pokračují pro další funkční období doc. Karel Makonj (KALD DAMU, předseda AS DAMU) jako člen pléna RVŠ ČR a člen Komise pro umělecké vysoké školství a prof. Miloslav Klíma (KALD DAMU), prorektor zastupující funkci rektora, jako člen Předsednictva RVŠ ČR a předseda Komise pro umělecké vysoké školství.
Dále vzali všichni oslovení na vědomí, že novými členy AS DAMU pro zbytek tohoto funkčního období se stávají Zuzana Páleníková (KČD-RD DAMU), která skončila v minulých volbách dne 28.4.2006 se 75 hlasy na 7. místě a Tomáš Jarkovský ( KALD-RD DAMU), který skončil se 72 hlasy na 8. místě. Oba jmenovaní nastupují do AS DAMU za Petra Haška (KALD DAMU), který v září 2008 úspěšně dokončil své Mgr. studium, a za Daniela Špinara (KČD-RD DAMU), který ve svém dopise ze dne 23.9.2008 oznámil své rozhodnutí o ukončení své činnosti v AS DAMU, jelikož již také skončil studium a je v tomto akademickém roce pracovně velmi vytížen.

Účastníci elektronického hlasování:
E.Salzmannová, M.Rýgrová, K.Makonj, M.Bečka, P.Rut, M.Pacek, J.Vedral, J.Zbořilová, Š.Pácl

V Praze dne 18.10.2008

doc. Karel Makonj
předseda AS DAMU