Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

12. zasedání AS DAMU

15.5.2007 v 16,30 hod.

Přítomni (bez titulů): M.Bečka, P.Hašek, K.Makonj, Š.Pácl, P.Rut
Omluveni: E.Salzmannová, J.Vedral, I.Vostárková, J.Zbořilová
Nepřítomni: J.Fidrmuc, M.Pacek, M.Rýgrová, D.Špinar
Host: J.Hančil

 1. Účast na 12.zasedání AS DAMU byla ovlivněna změnami termínů konání tohoto zasedání původní pracovní zaneprázdněností předsedy AS DAMU doc.K.Makonje (konání klauzur na KALD) a poté znovuvyhlášením původního termínu. Nicméně i v „komornějším obsazení“ zasedání neztratilo pracovní charakter – jednak díky přítomnosti p. děkana doc. J.Hančila, jednak díky dopisu zaslanému AS DAMU členem jeho SK Š. Páclem.
 2. Š. Pácl se v tomto dopise soustředil na 3 témata:
  1. na možnost využívání recyklovaného papíru (po následné diskusi byl Š.Pácl pověřen informativním jednáním s pí. tajemnicí);
  2. na možnost třídění odpadu na fakultě ( po diskusi s p. děkanem bylo konstatováno, že toto třídění na fakultě v podstatě probíhá, o dalších možnostech se bude uvažovat);
  3. na perspektivní možnost pojetí „vrátnice jako recepce“ (včetně prostorového řešení); v následné diskusi bylo p. děkanem konstatováno, že problematiku je třeba pojmout v širších souvislostech (především s dalším architektonickým řešením celého interiéru přízemí fakulty, vchodu do Řetízku a dalšího dobudování kavárny jako Akademického klubu DAMU)
 3. V této souvislosti je třeba vyčkat zhodnocení provozu Akad. klubu DAMU za období duben-červen 2007 p. P.Plazzerem i vedením fakulty.
  Š. Pácl byl pověřen přípravou e-mailové miniankety na toto téma (projednat s ředitelem DISKU Mgr. Lázňovským a M.Nohou).
 4. Zároveň bylo konstatováno p. doc. P. Rutem, že v oblasti spojovací chodby mezi budovami Karlova ul.-Řetězová ul. se prozatím nic nezměnilo.
  Obdobná stížnost byla konstatována i pí. tajemnicí na kolegiu děkana 9.5.2007.
  P. děkan v této souvislosti poznamenal, že se chystá v současné době projekt, který by tuto situaci řešil komplexněji (zřízení hydraulického výtahu pro jev. techniku DISKu, přemístěním skladu knih Knihovny DAMU z prostoru pod jevištěm, přemístěním WC apod.).
 5. Byla též připomenuta myšlenka uspořádání soutěže pro studenty scénografií DAMU na dořešení interiéru kavárny=klubu; soutěž by měla být vypsána ještě v červnu 2007 s uzávěrkou do konce září (resp. začátku října 2007), dotaci na odměnění vítězného projektu (projektů?) poskytne p. děkan doc. J.Hančil. Ovšem i vyhlášení této soutěže bude záviset na vyhodnocení zkušebního procesu. Kontaktní osoba za AS DAMU: Š. Pácl.

Příští zasedání AS DAMU se koná v pondělí 18. 6. 2007 v 16,30 hod.

Zapsal: K.Makonj