Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Tisková zpráva z cesty do Nitry ve dnech 1.-5. června 2015

- Setkání pracovní skupiny Three Layers - Urban Intervention Workshop, Nitra 1.-3. června 2015 - Představení projektů studentů DAMU v rámci festivalu Stretnutie-Setkání-Spotkanie-Találkozás

Cesta studentů a pedagogů KALD DAMU do Nitry se konala od 1. do 5. června 2015 a zahrnula jak projektové setkání pracovní skupiny připravující studijní program Three Layers, tak i workshop a účast na divadelním festivalu. V rámci tohoto setkání pracovní skupiny byl připraven workshop pro studenty divadelních škol z Maďarska, Polska, Slovenska a České republiky, který inicioval různé městské intervence. Po skončení workshopu probíhal festival Stretnutie-Setkání-Spotkanie-Találkozás určený pro studenty divadelních škol a prezentaci jejich inscenací, projektů.

Pracovní skupina Three Layers během třídenního setkání rozvíjela náplň studijního programu pro jednotlivé semestry připravovaného studia loutkářství, způsoby akreditace a přijímacího řízení. Projektová manažerka Erika Winkler vysvětlila sporné a nejasné body na příkladu již existujícího programu DOC Nomads, detailněji se věnovala způsobu financování a nastavení rozpočtu. Úspěšní uchazeči o studium Loutkářství se budou také moci ucházet o stipendium, poskytované Evropskou unií (přesněji EACEA). To je určeno zejména studentům z neevropských zemí, v menší míře také Evropanům. Stipendium poskytované na celou dobu studia plně pokryje náklady na školné a obsahuje také významný příspěvek na cestovní a pobytové výdaje studenta během čtyřsemestrálního studia ve čtyřech zemích Střední Evropy.

Pracovní skupina se dále zabývala tím, pro jaké studenty bude program určen a jaký bude mechanismus výběru z řad uchazečů (přijímací řízení). Partneři dospěli k dohodě, že o studium loutkářství se budou moci ucházet nejen absolventi prvního stupně vysokoškolského studia v oblasti dramatických umění, ale stejně tak i absolventi jiných uměleckých škol (film, hudba, výtvarné umění) a absolventi teoretického studia divadelní vědy.

Dalším zajímavým tématem byla synchronizace hodnotícího systému na jednotlivých partnerských vysokých školách. Zatímco v Maďarsku používají pěti stupňové hodnocení, na Slovensku a v ČR šestistupňové, tak v Polsku je to škála až o deseti stupních. Jde přitom jen o jeden z řady aspektů studia, které musí projektový tým pro účely připravovaného společného studijního program na všech školách sjednotit.

Na závěr setkání se domluvily další kroky příprav studijního programu, které spočívají zejména v připravení přesné definice předmětů, studijních výstupů a pedagogického obsazení, tak aby na konci března 2016 bylo možné žádat o akreditaci tohoto programu.

Workshop pedagogů Roberta Smolíka a Lukáše Jiřičky z KALD DAMU se zaměřil na problematiku urbánních intervencí, animace veřejného prostoru a vnímaní města s jeho svébytnou topografií, historickými a sociálními kontexty a sedimenty. Kromě samotného workshopu, jehož součástí byly i dramaturgické a scénografické konzultace, které napomáhaly studentům v rozvoji prvotního nápadu či konceptu, představili Robert Smolík s Lukášem Jiřičkou paletu tvůrců a přístupů, které se k intervenci do městského prostoru vztahují (Thomas Hirschhorn, Joseph Beyus, Olafur Eliasson, Jiří Kovanda, Milan Knížák, tvůrci land artu, John Cage ad.) a mohly se stát jistým inspiračním rámcem pro aktivity studentů. Ti se měli primárně zaměřit buď na sociální intervence ve veřejném prostoru anebo práci s městskými objekty metodou doplnění, intenzifikace, vychýlení a uměleckého „rámovaní či zoomu“ jako principů, jak poukázat nejen na umělecký, ale i například historický či sociální aspekt městského prostředí v nečekaných souvislostech a hlavně: s nepředvídatelným výsledkem a neočekávatelnými reakcemi okolí.

Workshopu se zúčastnilo na padesát studentů zúčastněných škol, kteří mohli pracovat individuálně anebo v mezinárodních skupinách v centru Nitry. Přestože na práci měli necelé dva dny, výsledkem byla více než hodinová strukturovaná městská intervence v různých prostředích (nákupní centrum, tenisové kurty, opuštěná místa, městská promenáda, fontána, silniční přechody). Viz videodokumentace a reflexe na blogu české sekce Three Layers.

Většina zúčastněných studentů workshop v rámci evaluací hodnotila jako velmi pozitivní a přínosný, zvláště ocenili změnu perspektivy při vnímání města a jiných možností „animace“ veřejného prostoru: „Začal jsem vnímat chůzi lidí a jízdu aut jako performance.“; „Myslím si, že kromě divadelníků nikdo neoživuje nečekaně veřejný prostor.“ „Ocenila jsem, že forma nebyla násilná a agresivní pro publikum a že jsme se pohybovali na hraně dokumentu.“; "Měl jsem radost, že jsme mohli v klidu objevovat město a že jsme mohli z běžných lidí udělat diváky, aniž bychom je zvali do divadla.“

Vzhledem k náročnému programu a specifikům divadelního festivalu se nám bohužel nepodařilo uhlídat životosprávu některých herců, a tím poněkud utrpěla umělecká úroveň prezentovaných představení, dobrá pověst školy ale byla zachována.

Všechna uvedená představení z KALD DAMU (Vinnetou, Perníková chaloupka, Jeníček a Mařenka a O třech skejtvepřích) byla pozitivně přijata publikem.

 

Festival Setkání v Nitře, který je tradičním prostorem pro prezentaci tvorby loutkových divadelních škol z V4, byl kvalitativně velmi různorodý a autorská tvorba studentů KALD DAMU patřila dle reakcí publika k tomu nejzajímavějšímu ve festivalovém programu.

 

Lukáš Jiřička, Praha, 15.6.2015