Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Seminář k publikování v recenzovaných časopisech

Vážení kolegové,
 
ráda bych vás pozvala na seminář k publikování v recenzovaných časopisech, který pořádá NAMU ve spolupráci s OVVP 20. ledna ve 13h v zasedací místnosti rektorátu (Malostranské náměstí 12).
 
Pozvání na seminář přijali 3 šéfredaktoři recenzovaných časopisů, které jsou vhodné k publikování pro akademické pracovníky a doktorandy AMU:
 
Lucie Česálková (Iluminace)
Kateřina Hnátová (Opus musicum)
Honza Petružela (Divadelní revue).
 
Každý z nich stručně představí svůj časopis, kritéria, která musejí splňovat přihlášené příspěvky, přiblíží systém recenzního řízení a časový rámec, se kterým musejí přispěvatelé počítat. Po skončení prezentace je rezervován prostor pro diskuzi s šéfredaktory.
 
Seminář je určen všem, kteří začínají publikovat, zejména ale žadatelům o podporu ve Studentské grantové soutěži - zkvalitnění jejích výstupů je jedním z hlavních cílů semináře. Po skončení semináře bude proto další prostor vyhrazen pro konzultaci vašich přihlášek do SGS 2015 na OVVP.
 
Prosím předem o potvrzení účasti na moji emailovou adresu, aby bylo možné případně zajistit místnost odpovídající kapacity.
 
Těším se na setkání na semináři,
 
Lucie Valentinová
Oddělení pro vědu, výzkum a projekty AMU

lucie.valentinova@amu.cz