Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Dotazník - Školička AMU - jaké formy péče o děti upřednostňujete?

Vážení rodiče, studující i zaměstnaní v Akademii múzických umění,
 
dle rozhodnutí Akademického senátu ze dne 1. 6. 2015 a ve spolupráci s pedagogy a zaměstnanci jednotlivých fakult AMU bylo zadáno zpracování analýzy potřeb, týkajících se služeb péče o malé děti.
Analýza je reakcí na poptávku po případné „školičce“ (zařízení péče o malé a předškolní děti), která by poskytovala služby péče o různě staré děti a byla přizpůsobena specifickým potřebám rodičů na AMU.
Výsledky analýzy budou zveřejněny interními newslettery a na webových stránkách AMU.
 
Průzkum potřeb zpracovává nezisková organizace Prostor pro rodinu, o.s., která na základě výsledků z tohoto dotazníku doporučí formu/formy služby péče o děti, odpovídající potřebám rodičů na AMU.
 
Prosím, věnujte cca 12 minut svého času odpovídáním na následující otázky.
 
Dotazník je třeba vyplnit a odeslat do 7.10. 2015
 
V případě dotazů se můžete obrátit na:
Ladislav Greiner