Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

DAMU připravuje společné magisterské studium loutkářství s třemi dalšími středoevropskými akademiemi

Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze se stala partnerem tříletého projektu „Three Layers of Telling a Story: creation of joint curricula in the higher education of cinematographers, puppeteers and applied theatre practitioners”, krátce - Three Layers.

Šest  evropských akademických institucí v oblasti múzických umění v něm usiluje o vytvoření dvouletých mezinárodních magisterských programů, otevřených pro talentované studenty z celého světa ve třech oborech – kinematografie, loutkářství a aplikované divadlo. Katedra alternativního a loutkového divadla DAMU v Praze se podílí na přípravě programu loutkářství, na kterém rovněž participují: Univerzita divadelních a filmových umění v Budapešti, Divadelní akademie v Bialystoku a Vysoká škola múzických umění v Bratislavě.

Realizační fáze projektu začala sérií workshopů na všech čtyřech zmíněných loutkařských školách. Od 9. do 18. února letošního roku pracovalo téměř šedesát studentů loutkoherectví, loutkové režie i scénografie z Bialystoku, Budapešti, Bratislavy a Prahy pod vedením čtyř zkušených pedagogů na společném zadaném tématu „I, puppet“. Cílem workshopů bylo vzájemné propojení škol, seznámení se se specifiky pedagogických přístupů, otestování připravenosti škol pracovat s ad hoc zformovanou mezinárodní skupinou a zadaným tématem. Studenti měli příležitost konfrontovat způsob a obsah studia na své domovské katedře se zkušeností kolegů z jiných měst.

Workshop organizovaný KALD DAMU, vedený Pavlem Štouračem a dalšími členy Divadla Continuo, byl jedním ze čtveřice divadelních dílen „I, puppet“. Třináct studentů se na Švestkovém dvoře v jihočeských Malovicích nevěnovalo tréninku žádné konkrétní techniky či metody, jejich cílem nebylo ani vytvoření společného představení. Co se tedy na workshopu dělo, přibližuje Pavel Štourač: „Soustředili jsme se na hledání způsobů, jak uvažovat o těle a materiálu jako o základních východiscích pro vznik divadelního představení, kdy příběh, téma či situaci neinterpretuje herec pomocí textu, ale snaží se prostřednictvím svého těla (pohyb, rytmus, dech, hlas) a scénografického materiálu - objekt, loutka, materiál, vytvořit strukturovanou výpověď, kterou chce komunikovat s divákem.“ Studenti společně s Pavlem Štouračem zakončili workshop otevřenou hodinou na DAMU v Praze, na kterou byli pozváni pedagogové a studenti školy.

Dalším krokem ve vývoji loutkářské sekce projektu jsou dvě setkání expertů v Bratislavě a Nitře v dubnu a červnu 2015. Pedagogové vyhodnotí poznatky a zkušenosti získané z workshopů. Na jejich základě začnou s formulací obsahu společného studijního programu, ale také s přípravou jeho realizační formy.

Zatímco jsou nyní v rámci paralelní větve projektu Three Layers dokončovány přípravy kinematografického magisterského programu, práce na vývoji společného mezinárodního studia v oboru loutkářství by měly pokračovat až do března 2016, kdy je naplánováno podání žádosti o akreditaci programu.

Projekt Three Layers byl podpořen z fondů Evropské Unie v programu Erasmus+

Pro více informací prosím kontaktujte: Michal Somoš, michal.somos@damu.cz, +420 776 250 812