Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Skripta k prodeji v knihovně DAMU

Knihy označené∞jsou z edice Disk

 

Adámek, Jiří:Théâtre musical 149,-
Alfréd Radok mezi filmem a divadlem 179,-
Aronson, Arnold:Americké avatgardní divadlo 184,-
Banu, Georges:Nepodrobený herec 174,-
Bár, Pavel:Od operety k muzikálu: hudebnězábavní divadlo v Československu po roce 1945 120,-
Bartoš, Zdeněk:Divadlo a iluze 60,-
Bártová-Brabcová, M.:Fenomén Gilbert&Sullivan : vznik anglické operety 120,-
Cihlář, Ondřej; Jordan, Hanuš:Orbis cirkus 267,-
Cindlerová, Jana:Dramaturgie her Karla Čapka 120,-
Císař, Jan:Česká divadelní tradice : mýtus, nebo živá skutečnost? 120,-
Císař, Jan:Člověk v situaci (2., rozšířené vyd.) 160,-
Císař, Jan:The History of Czech Theatre - A Survey 347,-
Císař, Jan:Přehled dějin českého divadla 223,-
Císař, Jan:Základy dramaturgie 208,-
Černý, Jiří:Základy architekt. a scénic. svícení  I. 99,-
Češková, Olga:Pěvěcká výchova 33,-
Divadelní kostým/Theatre costume 301,-
Divadelní tvorba ve specifických skupinách 167,-
Dubská, Alice:The Travels of the Puppeteers Brat and Pratte Through Europe in the Eighteenth and Nineteenth Centuries 133,-
Dubská, Alice:Dvě století českého loutkářství 150,-
Dvacet let Katedry výchové dramatiky DAMU Praha 1992-2012 50,-
Dvořák, Jan:Kapitoly k tématu realizace divadla 177,-
Gajdoš, Július:Od inscenace k instalaci, od herectví k performanci 120,-
Gajdoš, Július:Od techniky dramatu ke scénologii 60,-
Gajdoš, Julius:From Drama Technique to Scenology 60,-
Goriaux Pelechová, Jitka:Divadlo Thomase Ostermeiera 120,-
Gregar, Alexandr:Město a (jeho) divadlo 120,-
Erik Kolár-pedagog 34,-
Gregorini, B., Gregorini, J., Srstka, J.:Základy divadelní činnosti 74,-
Hagoort, Giep:Umělecký management v podnikatelském stylu 120,-
Hančil, Jan:Royal Court Theatre a Divadlo dramatických autorů 76,-
Holomíček, Bohdan:Divadelní svět/Theatre World 190,-
Honsová, Petra:Jiří Hálek a Jiřina Třebická : k herectví Činoherního klubu a 60. let 120,-
Hrbek, Daniel:Budování divadla 120,-
Hugo, Victor:Předmluva ke Cromwellovi 60,-
Hůrková, Jiřina:Antická jména 92,-
Hyvnar, Jan:Herec v moderním divadle : k divadelním reformám 20.století 120,-
Hyvnar, Jan:O českém dramatickém herectví 20.století 120,-
Hyvnar, Jan:Virtuosové : K evropskému herectví 19. a počátku 20.století 60,-
Chloupek, Košut, Srstka:Smlouvy v divadelní praxi 175,-
Chválová, Lenka:Žena v divadle Josefa Kajetána Tyla 60,-
Jawor, Maja:Hlas a pohyb : herecká technika a herecká tvořivost 60,-
Janu Císařovi Ad Honorem : sborník příspěvků k osmdesátým narozeninám 75,-
Ježek, Vlastimil, Jirák, Jan:Média a my 105,-
Jiřička, Lukáš:Dobyvatelé akustických scén. Od radioartu k hudebnímu divadlu (Goebbels, Neuwirth, Ammer, Oehring) 230,-
Jiřička, Lukáš:Identita v době otřesu : skici o současném polském divadle 160,-
Jobertová, Daniela:Když mluvit znamená jednat 173,-
Johnstone, Keith:IMPRO: Improvizace a divadlo 194,-
Kabaret Eduarda Basse 60,-
Klauzury DAMU 2013-2014 70,-
Kolafa, Jiří:Hudební nauka pro nehudebníky 83,-
kol.:Happening: mezi záměrem a hrou 174,-
kol.:Hybneriáda aneb Červený a černý Boris 76,-
kol.:Pane profesore, uděláme vám scénu 150,-
kol.:Projít ohněm: život a smrt Jana Husa 40,-
kol.:Slovo a obraz na scéně : generační příspěvek k současné dramaturgii 120,-
Kotte, Andreas:Divadelní věda 120,-
Krejča, Otomar:Divadlo jsou herci 197,-
Kröschlová, Eva:Jevištní pohyb (5., dopl.vyd.) 182,-
Kröschlová, Eva:Ladění 35,-
Ledvinová, Jana:Profesionální fundraising. Jak se osvobodit od finanční závislosti 139,-
Lipus, Radovan:Scénologie Ostravy 120,-
Lukavský, Radovan:Kultura mluveného slova + CD 185,-
Magnin, Charles:Dějiny loutkového divadla v Evropě (I.díl) 58,-
Magnin, Charles:Dějiny loutkového divadla v Evropě (II.díl) 132,-
Machková, Eva:Mezi skutečností a snem: Kapitoly z poetiky pohádkové hry 120,-
Marušák, Radek:Literatura v akci 160,-
Matulová, Stanislava:Knížka o zpívání 28,-
Michalovič, P.; Zuska, Vl.:Znaky, obrazy a stíny slov 236,-
Mikeš, Vladimír:Divadlo francouzského baroka 209,-
Mikeš, Vladimír:Divadlo španělského zlatého věku 191,-
Nekolný, Bohumil:Divadlo a kreativní sektor 112,-
Osolsobě, Ivo:Principia parodica 174,-
Pácl, Štěpán:Slovo v prostoru 120,-
Plichta, Jaroslav:Glosy k tajemství lidského hraní 83,-
Pražák, Albert:Mezi (Stručná interpretace meziprostoru) 60,-
Psychosomatické disciplíny v teorii a praxi 100,-
Reidinger, Jiří:Když bolí úsměv + DVD 233,-
Ribi, Hana:E.G.Craig - Figura a abstrakce 114,-
Rostain, Michel:Deník zkoušek Tragédie Carmen Petera Brooka 129,-
Rousseau, J.-J.:Dopis d´Alembertovi 60,-
Rut, Přemysl:Příběh a Shakespeare 100,-
Řezníčková, Kateřina: České divadlo pro děti a s dětmi v první polovině 19. století 60,-
sborník:Od (tvořivého) psaní ke scénickému umění 120,- 
sborník:Sláva a bída herectví 120,-
Schmid, Jan:Epištoly v kapitolkách 150,-
Sílová, Zuzana:Disk a generace 1945 120,-
Sílová, Zuzana:Generace a kontinuita 120,-
Sílová, Zuzana:Komedianti na české scéně 120,-
Sílová, Z.; Bár, P.:Frejkovy Schovávané na schodech : poezie a politika 120,-
Slavický, Stanislav:Scénické tance jihovýchodní Asie 120,-
Slavický, Stanislav:Scénické tance Latinské Ameriky 120,-
Slovník světového divadla 1945-1990 113,-
Smeljanskij, A.:Zápas autora s divadlem. Michail Bulgakov v MCHAT 208,-
Sokol, František:Estetická výchova 6,-
Srstka, Jiří:Autorské právo v divadle 84,-
Stehlíková, Eva:Řeckédivadlo 40,-
Šesták, Jiří:Divadlo-kultura-podmínky (Osobní zkušenost) 120,-
Šípek, Jiří:Psychologické souvislosti scénické tvorby 60,-
Šotek, Milan:Hry se slovy a tanci 60,-
Tairov, A. J.:Odpoutané divadlo 120,-
Tománek, Alois:Podoby loutky (6.vyd.) 167,-
Tománek, Alois:Forms of puppets (2.vyd.) 167,-
V hlavní roli text. Podoby a proměny scénického čtení 181,-
Valenta, Josef:Scénologie (každodenního) chování 120,-
Vavříková, Eliška:Mimesis a poiesis 60,-
Vojtěchovský, M., Vostrý, J.:Obraz a příběh 160,-
Vojtěchovský, M., Vostrý, J.:Image and Narrative 160,-
Vostrá, Denisa:Předpoklady japonské scéničnosti 120,-
Vostrý, Jaroslav:O hercích a herectví 120,-
Vostrý, Jaroslav:Režie je umění 243,-
Vostrý, Jaroslav:Scénologie dramatu 120,-
Vostrý, J.:Scénování v době všeobecné scénovanosti (Úvod do scénologie) 160,-
Vostrý, J., Sílová, Z.:Je dnes ještě možné herecké umění 120,-
Vostrý, J., Sílová, Z.:Městská divadla pražská v éře Oty Ornesta (1950-1972) 120,-
Z pozůstalosti Jana Malíka 134,-
Zárubová-Pfeffermannová, Noemi:Gesta a mimika 118,-
Zeami Motokijo:Poučení hercům 120,-
Žantovská, Irena:Divadlo jako komunikační médium 147,-
Živé dědictví loutkářství 214,-


tel. kontakt: 234244213

* Ke každé zakoupené publikaci vydavatelství KANT dostanete jeden výtisk časopisu DISK č. 2, 4–25, dle vlastního výběru, zdarma.

Obsah jednotlivých čísel:

Disk 2 (prosinec 2002)
Disk 4 (červen 2003)
Disk 5 (září 2003)
Disk 6 (prosinec 2003)
Disk 7 (březen 2004)
Disk 8 (červen 2004)
Disk 9 (září 2004)
Disk 10 (prosinec 2004)
Disk 11 (březen 2005)
Disk 12 (červen 2005)
Disk 13 (září 2005)
Disk 14 (prosince 2005)
Disk 15 (březen 2006)
Disk 16 (červen 2006)
Disk 17 (září 2006)
Disk 18 (prosinec 2006)
Disk 19 (březen 2007)
Disk 20 (červen 2007)
Disk 21 (září 2007)
Disk 22 (prosinec 2007)
Disk 23 (březen 2008)
Disk 24 (červen 2008)
Disk 25 (září 2008)

Jiný prodej než osobní, je možný v e-shopu nakladatelství AMU.