Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Jak se stát uživatelem

Knihovna DAMU poskytuje služby zejména studentům a pedagogům AMU, avšak podle svých kapacitních možností a podle pravidel stanovených Knihovním a výpůjčním řádem a jeho příslušnými Dodatky je přístupná také veřejnosti.
Zájemce (pedagog a student AMU) o absenční půjčování může požádat o registraci v každé fakultní knihovně v rámci AMU. K tomu mu stačí průkaz AMU. Bude mu vždy přidělena kategorie uživatele, která určuje jeho konkrétní práva. Registrace je bezplatná.
Při registraci je třeba, aby se uživatel seznámil s Knihovním a výpůjčním řádem a jeho Dodatky.

Výpůjčních služeb ve stanoveném režimu (v souladu s Knihovním a výpůjčním řádem a jeho Dodatkem) mohou využívat také spolupracující odborné instituce nebo odborní pracovníci, knihovna v takovém případě vystaví zvláštní průkaz.

Je třeba počítat s tím, že za některé dokumenty je ve stanovených případech třeba složit kauci.