Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Složení knihovní rady

Vyhlašuji nové složení knihovní rady DAMU od 1. 7. 2015

 

doc. Jaroslav Provazník – předseda (proděkan pro vědu a výzkum)

 

Prof. Jaroslav Vostrý

PhDr. Zuzana Augustová, Ph.D.

doc. PhDr. Vlasta Koubská

 

Mgr. Iveta Davidová (vedoucí knihovny DAMU)

Tereza Kosáková (studentka Katedry teorie a kritiky DAMU)

 

V Praze, 24. 6. 2015

MgA. et Mgr. Doubravka Svobodová