Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

O obsahu e-katalogů

Fond knihovny DAMU je kompletně zpracován ve společném elektronickém katalogu AMU, který je dostupný přes webovou aplikaci CARMEN.

Obsahuje přes 200 000 bibliografických záznamů.

Obsahuje záznamy:

- všech knih o divadle a divadelních her  dalších oborech AMU
- všech divadelních časopisů
- absolventských prací - na doplňování se postupně pracuje

V roce 2012 bylo na DAMU pořízeno 1 087 nových bibliografických záznamů.

Příklady vyhledávání v elektronickém katalogu knihovny DAMU