Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Jak hledat dokumenty z fondů knihovny DAMU

Jak hledat dokumenty z fondů knihovny DAMU

V elektronickém katalogu CARMEN, který je on-line dostupný odkudkoliv a kdykoliv ze stránek AMU.

Fond knihovny DAMU je kompletně zpracován ve společném elektronickém katalogu Knihovny AMU.

Vyhledávat lze podle různých kriterií (obecného druhu dokumentu, typů dokumentů, autorů, překladatelů, názvů, předmětových hesel, nakladatelů, herců, interpretů atd.).

Elektronický katalog obsahuje záznamy:
- knih: získaných od roku 1993 (kompletní záznamy)
a dále starší záznamy, které někdy neobsahují všechny údaje
- her
- vysokoškolských prací
- vázaných časopisů
- hudebnin
- videokazet a DVD
(přístup k fondu je umožněn pouze na vyhrazených
počítačích v knihovně DAMU
- CD, MC, CD ROMů

Po vyhledání požadovaného dokumentu si zjistěte všechny signatury, které jsou v záznamu uvedeny a také, zda je dokument na místě. Poté předejte službě své požadavky k vyřízení.

Vysokoškolské práce jsou přístupné

a) tištěné jen v knihovně podle platných předpisů
b) od r. 2006 v digitálním repzotáři AMU v systému Dspace (často včetně plných verzí).

Hledat lze také v klasických lístkových katalozích (pokud jste neuspěli v elektronickém katalogu):

Knihy: podle autora nebo podle předmětového hesla
Texty her: podle autora nebo předmětového hesla
Vysokoškolské práce: podle autora
Hudebniny: podle autora

Lístkové katalogy jsou přístupné v elektronické formě.
Vstup najdete přímo z elektronického katalogu pod názvem Lístkový katalog.
Můžete zde listovat jako zásuvkách, nelze v nich však vyhledávat podle podmínek.
Opět si zjistěte všechny uvedené signatury a předejte požadavek službě.

říjen 2011