Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Knihovní rada od 1. 7. 2015

VYHLAŠUJI NOVÉ SLOŽENÍ KNIHOVNÍ RADY DAMU

Od 1. července 2015

  • doc. Mgr. Jaroslav Provazník – předseda (proděkan pro vědu a výzkum)
  • prof. Jaroslav Vostrý
  • PhDr. Zuzana Augustová, Ph.D.
  • doc. PhDr. Vlasta Koubská
  • Mgr. Iveta Davidová, Ph.D. (vedoucí knihovny DAMU)
  • Tereza Kosáková (studentka Katedry teorie a kritiky DAMU)

V Praze dne 24. 6. 2015

MgA. et Mgr. Doubravka Svobodová v. r.