Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Vyhláška o zápisu volitelných předmětů pro letní semestr ak. r. 2016/17

Elektronický zápis povinně volitelných a volitelných předmětů a cizích jazyků do systému KOS pro letní semestr ak. r. 2016/17 je možný od 16. 1. 2017 do 10. 2. 2017 /do 24.00 hodin/.

Po tomto datu budou změny v učebních plánech /dodatečné zápisy a škrty/ zpoplatněny v souladu s Výnosem rektora č. 1/2015.

Studijní oddělení DAMU

9. 1. 2017