Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Jmenování komise pro soutěž "Ferdinand Vaněk dnes"

VACLAV HAVEL LIBRARY FOUNDATION NEW YORK

Soutěž o nejlepší krátkou divadelní hru na téma „Ferdinand Vaněk dnes“

Jmenování členů komise

Termín setkání hodnotící komise - dne 27. února 2015 od 14 hodin

Za fakultu:

prof. Jan Vedral

doc. Daria Ullrichová

prof. Karel Makonj

Odborníci mimo AMU:

Anna Freimanová

Jakub Škorpil

……………………………………………….……

MgA. Mgr. Doubravka Svobodová v.r. - děkanka DAMU

V Praze dne 16. února 2014