Divadelní fakulta AMU v Praze

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Překladatelská dílna DILIA – popis projektu

Překladatelská dílna DILIA 2015

Jedenáctý ročník Překladatelské dílny DILIA 2015 je zaměřen na současnou dramatickou tvorbu Nizozemska. Po úspěšných ročnících Překladatelské dílny DILIA 2013 (německojazyčné drama) a Překladatelské dílně DILIA 2014 (anglickojazyčný muzikál), které byly zaměřeny na majoritní jazykové oblasti, jsme se rozhodli jedenáctý ročník dílny zaměřit na oblast minoritnější, méně prozkoumanou, a to na současné nizozemské drama. Nizozemská dramatika se v České republice téměř nepřekládá, ačkoli dosahuje světové úrovně. Česká divadla bohatost a možnosti současné nizozemské dramatiky ještě zcela neobjevila. V dramaturgických plánech se jen velmi málo objevují nizozemské tituly (např. Jihočeské divadlo nasadilo hru Fuk Marii Goos; Divadlo Kalich uvedlo nizozemskou komedii Na Mělčině Franka Houttapelse). Jedním z důvodů je nedostatek překladatelů nizozemského dramatu. Nederlandisté se většinou zaměřují výhradně na překlad nizozemské beletrie a poezie. Současná nizozemská dramatika nabízí ale celou řadu talentovaných a zajímavých dramatiků a dobrých her, které mohou rezonovat i na českých jevištích. Z významných nizozemských dramatiků, kteří jsou oceňováni i za hranicemi Nizozemí, uveďme například Mariu Goos, Lot Vekemans, Roba de Graafa, Magne van den Berga, Jeroena van den Berga, Gera Thijse či Gerardjana Rijnderse. Současná nizozemská dramatika nabízí také celou řadu vynikajících komediografů (Frank Houtappels, Flip Broekman a další).

Projekt Překladatelská dílna DILIA 2015 si klade za cíl přiblížit nejvýznamnější současné dramatiky a dramatičky výše uvedené oblasti a jejich divadelní hry českému publiku a seznámit ho s divadelními trendy Nizozemska. Dalším hlavním cílem tohoto projektu je výchova nové generace mladých překladatelů nizozemsky psaného dramatu. Překlad dramatického textu je specifickým druhem překladu, který funguje jinak než překlad beletrie, poezie či non-fiction žánrů. Z tohoto důvodu je potřeba mladé překladatele učit tomuto druhu překladatelského umění. Jelikož dílny na dramatický překlad v České republice neexistují, Překladatelská dílna DILIA je jediným projektem, který toto vakuum vyplňuje.

Agentura DILIA ve spolupráci s nizozemskými divadelními a literárními agenturami připravuje v současné době balíček textů pro dílnu, tj. nabídku těch nejzajímavějších nizozemských her pro stipendisty dílny. Jako každoročně oslovíme studenty jazykových oborů a divadelních škol, se kterými budou překlady konzultovat zkušení překladatelé coby tutoři. Tutorkami Překladatelské dílny DILIA 2015 budou uznávané překladatelky z nizozemského jazyka Veronika ter Harmsel Havlíková, Monika Loderová, Jana Pellarová, Marta Kostelecká a Lucie Smolka Fruhwirtová. Výsledek Překladatelské dílny DILIA 2015 bude ve formě scénických čtení prezentován v jednom z pražských divadel v listopadu – prosinci 2015.

Za cíle projektu považujeme zejména:

  • prezentaci v ČR dosud neuvedených či dosud neobjevených dramatiků z Nizozemska 
  • podporu nastupující generace českých překladatelů
  • obohacení dramaturgických plánů českých divadel
  • podporu spolupráce mladých českých překladatelů s profesionálními divadly a navázání kontaktů mezi překladateli a dramatiky

Časový harmonogram:

Termín podání přihlášek: 10. duben 2015

Výběr účastníků a textů: 11. květen 2015

Úvodní setkání a zahájení dílny: červen 2015

Odevzdání překladů: 17. srpen 2015

Závěrečné setkání a diskuze nad překlady: září  2015

Prezentace scénických čtení: listopad – prosinec 2015

DILIA, z. s. tímto projektem navazuje na předchozích deset úspěšných ročníků Překladatelské dílny, mající za úkol představit dosud neuvedené texty zajímavých zahraničních autorů a zároveň podpořit mladé začínající překladatele. 

V rámci Překladatelské dílny 2005 přeložilo 5 studentů (FFUK, DAMU, JAMU, FFMU) pod vedením zkušených tutorů (Josef Balvín, Radka Denemarková, Václav Cejpek) 5 celovečerních her mladých německy píšících dramatiků (Theresia Walser, Sybille Berg atd.). Výsledky dílny ve formě scénických čtení byly prezentovány v rámci off programu prestižního Pražského divadelního festivalu německého jazyka. Na projektu se dále podílel Goethe Institut, Rakouské kulturní fórum v Praze, Divadelní fakulta AMU a Divadla DISK, Komedie, Rokoko a Činoherní studio v Ústí nad Labem.           

Překladatelská dílna 2006 byla zaměřena na severoirskou dramatiku. 5 vybraných studentů (opět FFUK, DAMU, JAMU, FFMU) přeložilo 5 celovečerních her slavných, u nás však dosud neznámých irských dramatiků (Owen McCafferty, Daragh Carville, Gary Mitchell a Christina Reid) pod vedením renomovaných překladatelů a tutorů (Dana Hábová, Jan Hančil atd.). Projekt zaštítily British Council, ND Praha, Činoherní studio v Ústí nad Labem, Divadlo Letí a DAMU. Dva z autorů, Daragh Carville a Christina Reid, se zúčastnili i vyvrcholení projektu, cyklu scénických čtení, jenž probíhal na pražské DAMU. Mladí překladatelé měli možnost diskutovat s překládanými autory v rámci panelové diskuse o současném severoirském dramatu a divadle. Tuto diskusi vedl Ondřej Pilný, pedagog FFUK.           

Třetí ročník dílny v roce 2007 byl zaměřen na současné ruské drama. Pět stipendistů pracovalo převážně na překladech v ČR dosud neuváděných nezávislých autorů (Ivan Vyrypajev, Galina Siňkina, Sergej Kalužanov, Vjačeslav Durněnkov), ale i na překladech dosud neuvedených textů známějších autorů (Nikolaj Koljada, Ludmila Petruševskaja). Výsledné překlady byly prezentovány na cyklu scénických čtení na Malé scéně Divadla pod Palmovkou za účasti jedné z autorek, paní Galiny Siňkiny, se kterou měli účastníci projektu možnost debatovat o současné nezávislé ruské dramatice. Záštitu nad projektem převzala Vlasta Smoláková, tehdejší ředitelka Českého centra v Moskvě.

V rámci čtvrtého ročníku Překladatelské dílny v roce 2008 bylo opět vypsáno 5 stipendijních míst, tentokrát z oblasti současné dramatiky italské, španělské a portugalské jazykové oblasti. Tato místa obsadili mladí překladatelé z FF UP, FF UK a FF MU, kteří přeložili 2 španělské, 2 italské a  1 portugalský text, vždy šlo o texty autorů, kteří byli dosud českému publiku neznámí. Překlady byly prezentovány v rámci scénických čtení, probíhajících ve španělském kulturním centru Cervantes v Praze za hojné účasti českých divadelníků, studentů i dvou autorů, Španěla Borjy Ortíze de Gondry a Itala Enrica Luttmana.

Pátý ročník Překladatelské dílny DILIA 2009 byl  zaměřen na současnou americkou a kanadskou dramatickou tvorbu. V rámci pátého ročníku vznikly dva překlady kanadských autorů (Daniel McIvor, Mieko Ouchi) a dvou autorů amerických (Sarah Ruhl, Neil LaBute). Mladí překladatelé pracovali pod tutorským dohledem předních českých překladatelů divadelních her (Dana Hábová, Julek Neumann, Viktor Janiš). Prezentace formou scénických skic proběhla v listopadu ve Studiu Švandova divadla.

Šestý ročník Překladatelské dílny DILIA 2010 byl zaměřen na některé státy Visegradu – konkrétně na maďarskou a polskou současnou dramatickou tvorbu. V rámci šestého ročníku vznikly dva překlady z maďarštiny (Géza Bereményi, Krisztina Kovács, István Tasnádi) a čtyři překlady z polského jazyka (Mateusz Pakuła, Andrzej Stasiuk, Anna Burzynska, Malgorzata Sikorska). Výsledek dílny byl prezentován v listopadu formou scénických čtení ve Strašnickém divadle. Prezentace překladů se zúčastnili Mateusz Pakuła a Kristina Kovács, kteří během diskusního večera seznámili zájemce z řad účastníků dílny, divadelníků a studentů pražských divadelních škol se stavem současné dramatiky v Polsku a Maďarsku.

Sedmý ročník Překladatelské dílny DILIA 2011 byl zaměřen na současnou frankofonní dramatiku. V rámci tohoto ročníku vzniklo sedm překladů z francouzštiny (Jean-Marie Piemme, Marion Aubert, Samuel Halley, Caya Makhélé, Pierre – Yves Chapalain, Joël Pommerat, Philippe Minyana). Vzniklé překlady byly formou scénického čtení prezentovány v prosinci 2011 v nové zkušebně Divadla na Vinohradech v režii Lucie Málkové a za dramaturgické spolupráce Lucie Němečkové. Slavnostního večera se zúčastnil francouzský dramatik konžského původu Caya Makhélé, se kterým proběhla po čteních moderovaná a tlumočená diskuze nejen o současné dramatice ve Francii, ale také o postavení afrických autorů a afrických dramat na evropských scénách. V rámci projektu také proběhla ve spolupráci s katedrou Teorie a kritiky na pražské DAMU tlumočená přednáška Cayi Makhélé na téma „Mýtus v současném dramatu“. Přednášky se zúčastnili posluchači DAMU, FFUK a další zájemci z řad odborné veřejnosti.  

Osmý ročník Překladatelské dílny DILIA 2012 byl zaměřen na současnou dramatickou tvorbu Skandinávie (Dánsko, Finsko, Norsko a Švédsko). V rámci osmého ročníku vznikly čtyři  překlady současné skandinávské dramatiky (Christian Lollike, Saara Turunen, Liv Heloe, Staffan Göthe). Výsledek dílny byl prezentován formou scénických čtení v prosinci 2012 v Národní galerii – Veletržní palác v režii Divadla Letí. Slavnostního zakončení dílny se zúčastnila také finská dramatička Saara Turunen. 

Devátý ročník Překladatelské dílny DILIA 2013 byl zaměřen na současnou německojazyčnou dramatiku (Německo, Rakousko, Švýcarsko). V rámci devátého ročníku vzniklo šest překladů současné německojazyčné dramatiky (Lutz Hübner, Anne Habermehl, Kathrin Röggla, Kevin Rittberger, Theresia Walser, Katja Brunner). Vzniklé překlady byly formou scénického čtení prezentovány 10. listopadu 2013 ve Studiu Švandova divadla na Smíchově v režii Doda Gombára, Viktorie Čermákové a studentů DAMU, Jana Holce a Barbory Hančilové. Slavnostní prezentace s názvem Divadelní Oktoberfest se zúčastnila také německá dramatička a režisérka Anne Habermehl, kterou na scénická čtení pozvala DILIA ve spolupráci s Goethe-Institutem v Praze. Koordinátorka letošního ročníku dílny Helena Eliášová vedla s autorkou rozhovor o její tvorbě, rezidenčním pobytu v Schauspielhaus Wien a budoucích projektech. Rozhovor byl otištěn ve Zprávách DILIA – zima 2013. Prezentace Překladatelské dílny DILIA 2013 proběhla v rámci off-programu prestižního Pražského divadelního festivalu německého jazyka. Divadelní Oktoberfest se setkal s pozitivními ohlasy jak ze strany diváků, tak ze strany médií. Německojazyčný týdeník Prager Zeitung, který vychází jak v České republice, tak v Německu, otiskl ve svém 46. čísle pochvalnou kritiku na projekt Překladatelská dílna DILIA 2013 – Divadelní Oktoberfest s názvem Über die Sprache hinaus – Übersetzerwerkstatt verhilft deutschsprachigen Theaterautoren auf die Bühne (Něco více o řeči - Překladatelská dílna pomáhá německojazyčným divadelním autorům na jeviště). 

Jubilejní desátý ročník Překladatelské dílny DILIA 2014 byl zaměřen na anglofonní muzikálovou tvorbu. Anglofonní muzikálová produkce se u nás těší značné popularity, a to jak mezi divadelníky, tak i diváky. Do dramaturgických plánů divadel se však dostávají především velké komerční muzikálové produkce, zatímco nezávislé muzikály zůstávají neprávem opomenuty. Cílem dílny bylo obohatit repertoár českých divadel právě o taková nová hudebně dramatická díla a podpořit novou generaci překladatelů, kteří dokáží na vysoké úrovni překládat natolik specifický žánr, jakým je například převod písňových textů. Tutory jubilejní Překladatelské dílny DILIA 2014 byli Jan Šotkovský, Adam Novák a Pavel Bár. V rámci desátého ročníku vznikly překlady tří muzikálůStephen Dolginoff: Příběh vášně, Paul Graham Brown: Velký Houdini, Michael John LaChiusa: Bernarda Alba. V brněnském Divadle na Orlí proběhla prezentace výsledků Překladatelské dílny DILIA 2014 pod názvem Muzikálový večírek, které se zúčastnil i jeden z uvedených autorů - Paul Graham Brown.