Divadlo DISK

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Provozní řád ds DISK - Příloha č. 2

Slevy vstupného pro zaměstnance a studenty AMU

1. Zaměstnanci divadelního studia DISK a studenti, kteří se účastní přípravy absolventských inscenací v divadle DISK, mají nárok na následující zvýhodněné vstupenky:

  • neomezený počet režijních vstupenek v hodnotě 40,- Kč (sleva 66% z plného vstupného) na všechny inscenace a projekty Akademie múzických umění v Praze (dále jen „AMU“) uváděné v divadle DISK; režijní vstupenky je možné rezervovat i vyzvedávat v pokladně nebo kanceláři ds DISK;
  • volné vstupenky pro režiséry, dramaturgy, ředitele nebo jiné profesionály z oblasti divadla či filmu; volné vstupenky rezervuje a vydává pouze kancelář ds DISK;
  • neomezený počet volných vstupenek na veřejné generální zkoušky; tyto vstupenky rezervuje a vydává pokladna i kancelář ds DISK;


2. Studenti AMU, z jejichž studijního plánu vyplývá povinnost návštěvy představení v divadle DISK a pedagogové AMU, kteří na zajištění těchto studijních povinností dohlížejí, mají nárok na volnou vstupenku. O volnou vstupenku je třeba zažádat prostřednictvím emailu disk@divadlodisk.cz, telefonicky nebo osobně v kanceláři divadla a uvést studijní aktivitu, na jejímž základě o slevu žádají, a pedagogického garanta této aktivity.


3. Studenti všech fakult AMU, na které se nevztahují předchozí ustanovení, mají po předložení studentského průkazu AMU nárok na zlevněnou vstupenku v hodnotě 20,- Kč na každé představení. Tato vstupenka je nepřenosná a může ji uplatnit pouze držitel průkazu, na jehož základě je sleva uznána.


4. Zaměstnanci všech fakult AMU (včetně externích), na které se nevztahují předchozí ustanovení, mají po předložení zaměstnaneckého průkazu AMU nárok na vstupenku v hodnotě 20,- Kč pro svou osobu a na jednu další vstupenku v hodnotě 20,- Kč na každé představení. Tyto vstupenky jsou nepřenosné a platí pouze pro daného zaměstnance a osobu v jeho doprovodu.


5. Zaměstnanci ani studenti AMU nemají při rezervaci či prodeji vstupenek nárok na upřednostnění před ostatními diváky. Rezervace se vyřizují v pořadí, ve kterém byly divadlu doručeny.


6. Režijní a pedagogický dozor má nárok na volný vstup do služební lóže.