Divadlo DISK

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Provozní řád ds DISK - Příloha č. 1

Termíny závazné v provozu ds DISK (předávací porada, podklady pro tiskoviny, změny hracího plánu)

Provozní řád ds DISK

Příloha č. 1

(doplněná a opravená dne 27.2.2002)

 

Závazné termíny v provozu ds DISK

V provozu divadelního studia DISK platí tyto závazné termíny:

  • předávací porada se uskutečňuje nejméně 7 týdnů před premiérou inscenace.
  • anotace k inscenaci pro propagační účely odevzdají dramaturgové do 1. dne měsíce předcházejícího měsíci premiéry
  • podklady pro tisk pozvánek musejí být odevzdány nejpozději 4 týdny před premiérou inscenace
  • kompletní podklady pro tisk plakátů je výtvarník a dramaturg odevzdat nejméně jeden měsíc před premiérou inscenace
  • kompletní podklady k programu inscenace odevzdají dramaturgové nejméně  4 týdny před premiérou inscenace; text musí být dodán v elektronické podobě s potvrzením pedagoga dramaturgie o provedené korektuře
  • podklady k měsíčním programům odevzdají dramaturgové a další přispěvatelé do 5. předcházejícího měsíce
  • podklady k tiskové zprávě odevzdají dramaturgové nejpozději 4 týdny před premiérou inscenace
  • návrhy na změnu hracího plánu musí být podány se souhlasem vedoucího pedagoga ročníku, a to nejpozději do 3. dne měsíce předcházejícího měsíci, ve kterém má být provedena změna; změna v hracím plánu po jeho řádném projednání s vedením kateder je výhradně v pravomoci ředitele ds DISK