Divadlo DISK

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Vnitřní předpisy a opatření

Provozní řád ds DISK Provozní řád divadelního studia DISK vymezuje práva a povinnosti všech zaměstnanců i studentů účastnících se na provozu divadla. Všechny takové osoby jsou POVINNY se před vstupem do procesů probíhajících v divadelním studiu s Provozním řádem seznámit!
Provozní řád ds DISK - Příloha č. 1 Termíny závazné v provozu ds DISK (předávací porada, podklady pro tiskoviny, změny hracího plánu)
Provozní řád ds DISK - příloha č. 3 Univerzální časový harmonogram premiér absolvenských inscenací, který slouží jako podklad k jednání o plánování nadcházející sezóny.