Divadlo DISK

stripe1stripe2stripe3stripe4stripe5stripe6

Vnitřní předpisy a opatření

Provozní řád ds DISK Provozní řád divadelního studia DISK vymezuje práva a povinnosti všech zaměstnanců i studentů účastnících se na provozu divadla. Všechny takové osoby jsou POVINNY se před vstupem do procesů probíhajících v divadelním studiu s Provozním řádem seznámit!
Rozhodnutí ředitelky Upravující: Závazné termíny v provozu ds DISK; Slevy a zvýhodnění zaměstnanců a studentů AMU v Praze; Orientační časový harmonogram premiér absolventských inscenací; Zápisy o představení