ZÁZNAM ZE ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU 2023/2024 DNE 2. 10. 2023 S ANGLICKÝMI TITULKY

Slavnostní zahájení akademického roku 2023/2024 na Divadelní fakultě AMU se uskutečnilo v pondělí 2. 10. 2023 od 15:00 v Divadle DISK. V rámci zahájení vystoupil děkan DAMU Karel František Tománek, dále pedagožka prof. Jana Pilátová a prof. Tomáš Halík. Záznam s anglickými titulky zpracovala Markéta Labusová.

Videozáznam s anglickými titulky 

Zahájení akademického roku 2023/2024 v Divadle DISK, 2. 10. 2023

Text přednášky v českém jazyce 

12. října 2023