ZASEDÁNÍ AS DAMU DNE 5. ÚNORA 2024 OD 15:00

Termín:          pondělí 5. 2. 2023 v 15:00 hodin

Místo:             zasedací místnost DAMU S202, 2. patro, Střední trakt

Pedagogická komora: doc. MgA. Eva Salzmannová; MgA. Michal Lázňovský, Ph.D.; Mgr. Kateřina Štefková; doc. MgA. Jiří Adámek, Ph.D.; Mgr. Michal Dočekal; MgA. Eva Málková; doc. MgA. Vratislav Šrámek; MgA. Pavel Zajíček

Studentská komora: MgA. Zuzana Černá; BcA. Jolanta Lipková; BcA. Tobiáš Nevřiva; BcA. Tomáš Ráliš; BcA. Jan-Jakub Šenkeřík

Hosté: děkan DAMU doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek; proděkan DAMU Mgr. Michal Somoš; tajemník DAMU Mgr. Bc. Jan Sedláček, Ph.D.

Program:

  1. Projednání návrhu podmínek přijímacího řízení do doktorského oboru Teorie a praxe divadelní tvorby – předkládá děkan DAMU
  2. Projednání návrhu podmínek přijímacího řízení do MA a BA programů Authorial Acting (KATaP) – předkládá děkan DAMU
  3. Potvrzení / schválení úpravy již dříve (1.11.2023) schválených podmínek přijímacího řízení do nově akreditovaných bakalářských studijních programů Scénografie a Scénografie alternativního a loutkového divadla – předkládá děkan DAMU
  4. Nedostatek učebních prostor na DAMU – předkládají Mgr. Dočekal a BcA. Šenkeřík
  5. Připojení se k petici „Nesmí se to opakovat“ – předkládá prof. Šrámek
  6. Různé

25. ledna 2024