ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM DOC. MGA. VRATISLAVA ŠRÁMKA

Na Divadelní fakultě AMU bylo dne 16. 11. 2021 na návrh děkana doc. MgA. Mgr. Karla Františka Tománka zahájeno řízení ke jmenování profesorem doc. MgA. Vratislava Šrámka, pedagoga na Katedře alternativního a loutkového divadla v oboru Dramatická umění, dle §74 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.

Uměleckou radou fakulty byla dne 24. 11. 2021 schválená komise pro toto profesorské řízení dle §74 odst. 3 zákona ve složení:

  • Prof. Mgr. Miloslav Klíma – předseda,
  • Prof. Mgr. Zoja Mikotová (JAMU),
  • Prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (MUNI),
  • Prof. Mgr. Ida Hledíková, PhD. (VŠMU),
  • doc. Miroslav Krobot.

Profesorská přednáška doc. MgA. Vratislava Šrámka se uskuteční 16. 3. 2022 na zasedání Umělecké rady DAMU.

10. prosince 2021