ZAHÁJENÍ AKADEMICKÉHO ROKU 2023/2024 V DISKU

V pondělí 2. 10. od 15:00 proběhne v Divadle DISK slavnostní zahájení akademického roku 2023/2024. Program bude také online streamován do Hallerova sálu.

V rámci slavnostního zahájení vystoupí dvě významné osobnosti: prof. Jana Pilátováprof. Tomáš Halík

Jana Pilátová se po téměř třech desítkách let pedagogického působení na Divadelní fakultě rozhodla ukončit zaměstnanecký poměr. Při této příležitosti se ve svém vystoupení podělí o své dlouholeté zkušenosti.

Přednáška Tomáše Halíka pak navazuje na tradici setkání s významnými osobnostmi. Po Krystianu Lupovi a Martinu Hilském, pro něž je divadlo, resp. drama životním posláním, naše pozvání přijal Tomáš Halík, který se nad podobnými tématy zamyslí v širším kontextu. Profesor Halík svou přednášku nazval Život jako božská komedie. (poznámky k teologii divadla), s tímto upřesněním:

Je fenomén divadla teologickým tématem? Autor se domnívá, že ano – divadelní metafory provázejí dvoutisícileté dějiny křesťanské teologie od jejích počátků po současnost a mohou být inspirující i pro neteologické publikum.

Na slavnostní shromáždění jsou srdečně zváni všichni studující, vyučující i zaměstnanci a zaměstnankyně DAMU. 

19. září 2023