VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU USPOŘÁDÁNÍ STUDENTSKÉ KONFERENCE (DOKTORANDI A STUDUJÍCÍ V MAGISTERSKÉM STUDIU)

Zdroj financování: podpora MŠMT určená na specifický výzkum AMU
Výše dotace k rozdělení: 91 630 Kč
Odevzdávání žádostí: emailem na adresu sgs@damu.cz do 25.3.2024

Konference musí splňovat některou z následujících podmínek:

1. konference nabídne vhled do nových metod, do témat řešených studenty v rámci jejich ročníkových prací, nebo podpoří další výzkumný potenciál v oblastech rozvíjených na DAMU
2. nabídne pohled na jedno téma z různých perspektiv, podpoří vzájemnou interakci a výměnu výzkumných zkušeností
3. otevře nové téma, které má výzkumný potenciál
4. povede k formulování společné publikace (např. v časopisu S-E-T)

Předepsané části žádosti o dotaci

Název konference:
Organizátor:
Kontakt:
Datum konání:
Místo konání:
Anotace:
Předpokládané výstupy:
Předpokládaný počet účastníků:
Z toho studentů DAMU:
Rozpočet:
Poznámka: rozpočet musí respektovat podmínky dotace z MŠMT na specifický výzkum – tj. ze součtu odměn, ZP a stipendií musí stipendia činit nejméně 75 %.

doc. Alice SJÖSTRÖM KOUBOVÁ, Ph.D., proděkanka pro vědu a výzkum

8. března 2024