VÝZVA AS DAMU K ZAPOJENÍ FAKULTY DO STÁVKY HODINA PRAVDY

Výzva senátorů a senátorek DAMU k podpoře stávky kvůli financování Vysokých škol, plánované na 17. října od 14:00.

Níže podepsaní členové Akademického senátu DAMU jednoznačně podporují protesty organizované iniciativou Hodina pravdy a plánované na 17. října t.r.- Protesty reagují na nedostatečné financování vysokých škol, tím i upozorňují na nedůstojné podmínky, za kterých působí mnozí pedagogové humanitních, společenských a v našem případě uměleckých oborů na českých vysokých školách. Senátoři vyzývají pedagogy DAMU, aby se připojili k hodinové stávce, kterou vyhlásil Vysokoškolský odborový svaz na 14 hodin, to jest na dobu plánované demonstrace na Palachově náměstí. Zároveň senátoři žádají děkana, aby stávku podpořil tím, že podporovatelům umožní účast a zprostředkuje informace o ní všem členům akademické obce DAMU. 

pedagogická komora: Eva Salzmannová, Michal Lázňovský, Jiří Adámek, Michal Dočekal, Eva Málková,  Vratislav Šrámek, Kateřina Štefková, Pavel Zajíček

studentská komora: Zuzana Černá, Jolanta Lipková, Tobiáš Nevřiva, Tomáš Ráliš, Jan-Jakub Šenkeřík

Oficiální web Hodiny pravdy 

Facebookový profil 

Instagramový profil 

 

12. října 2023