VYSOKOŠKOLSKÁ STÁVKA ZA KLIMA 2023

Rozhodli*y jsme se jako kolektiv studentů a studentek DAMU pod záštitou Univerzit za klima vyhlásit 15. listopadu 2023 vysokoškolskou stávku za klima i u nás na škole – letos s podtitulem “vstříc radikální imaginaci”.

Jejím důvodem je stále se prohlubující klimatická krize, a fakt, že k řešení této krize nejsme o nic blíž než loni. Letošní teplotně extrémní léto s sebou přineslo smrtící vlny veder a rozsáhlé požáry. Extrémní počasí zažíváme čím dál častěji. Dopady klimatické krize pociťujeme každým rokem palčivěji a je očividné, že v mezích současného společenského uspořádání si s nimi neumíme poradit. Zatímco fosilní korporace stále vydělávají na ničení klimatu, česká vláda nedělá téměř nic. Jsme naštvaní, frustrovaní a máme obavy o naši budoucnost. Chceme skutečnou, důslednou a hlubokou transformaci společnosti.

Proto chceme, s Vaší pomocí a s pomocí všech studujících, vyučujících a zaměstnanců a zaměstnankyň fakulty a dalších univerzitních a vysokoškolských institucí po celé republice jasně a přesně pojmenovat největší výzvy současnosti a společně nacházet řešení. Stávkou se chceme pokusit o jinou než katastrofickou budoucnost. Do stávky se zapojují vysoké školy po celé republice.

Během stávky na DAMU plánujeme organizovat v prostorách fakulty alternativní výuku se zaměřením na otázky klimatické krize, který může být spoluutvářen Vámi všemi (chystá se debata o statusu umělce, workshop rhytms of resistance, dílna tělové imaginace, plénum - stávková schůze a další). Zveme vás k účasti na stávce - ať už formou přímé účasti na alternativním programu nebo přizpůsobením Vašich hodin tomuto tématu. Stávka totiž není namířena proti vedení AMU nebo naší fakultě, ale proti společenským krizím, se kterými se potýkáme. Stávka nemá za cíl narušit výuku, ale vyzvat k její adaptaci na současný stav.

Stanovisko děkana DAMU: Vzhledem k tomu, že se jedná o celostátní akci, jež se týká závažného společenského tématu, kterému se systematicky věnuje i Environmentální panel AMU, jsem se rozhodl iniciativu studentů podpořit. Zástupce studentů, jmenovitě Filipa Nováka a Markétu Labusovou, jsem na osobním setkání dne 30.10. 2023 upozornil, že mojí podmínkou však je, aby tento den probíhala i řádná výuka. Studenti, kteří se budou chtít aktivně zúčastnit připraveného programu, musí s dostatečným předstihem o této skutečnosti informovat svého vyučujícího, který je na základě této žádosti z výuky uvolní.

Vyzýváme také studenty*tky a pedagogy*žky, aby se vzájemně dohodli*y, jestli se výuka koná, mění, nebo přesouvá na stávku, případně aby přicházeli s nápady na alternativním program. Studenti*tky by se zároveň měli*y vyučujícím omluvit, nebudu-li přítomni*y z důvodu účasti na stávce.

Máte-li chuť se zapojit nebo zjistit víc, připojte se k iniciativě skrze facebookovou skupinu Udržitelná DAMU.

Pro další informace sledujte nástěnky, web udržitelné DAMU, email a facebookovou událost: https://fb.me/e/1DfrHHHKE

Filip Novák a Markéta Labusová, zástupce a zástupkyně iniciativy Udržitelná DAMU,  

Karel František Tománek, děkan DAMU

6. listopadu 2023