VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PRO AKADEMICKÝ ROK 2023/2024

V souladu s § 49 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů („Zákon o vysokých školách“) ve znění pozdějších předpisů, s vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze, zejména s článkem 8 Studijního a zkušebního řádu AMU vyhlašuji Specifická pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí do navazujících magisterských studijních programů a způsob ověřování jejich plnění na Divadelní fakultě AMU (DAMU) pro akademický rok 2023/2024, schválené v souladu s § 27 Zákona o vysokých školách na zasedání Akademického senátu DAMU dne 1. listopadu 2022. 

STUDIJNÍ PROGRAMY, PRO KTERÉ JE VYHLAŠOVÁNO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

Režie činoherního divadla (N0215A310036)

(podání přihlášek do 12. 5. 2023)

Dramaturgie činoherního divadla (N0215A310037)

(podání přihlášek do 12. 5. 2023)

Alternativní a loutkové divadlo (N0215A310005)

(podání přihlášek do 14. 4. 2023)

Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (N0215A310023)

(podání přihlášek do 23. 4. 2023)

Scénografie (N0212A310006)

(podání přihlášek do 9. 5. 2023)

Produkce a management (N0413A310002)

(podání přihlášek do 29. 5. 2023)

Dramatická výchova (N0215A310006)

(podání přihlášek do 19. 6. 2023)

Teorie a kritika divadelní tvorby (N0215A310034)

(podání přihlášek do 20. 5. 2023)

Directing of Devised and Object Theatre (N0215A310035)

(podání přihlášek do 1. 3. 2023)

Authorial Acting (N0215A310017)

(podání přihlášek do 1. 3., respektive 10. 4. 2023)

Tyto skutečnosti a s nimi související informace pro uchazeče jsou zveřejněny na úřední desce DAMU ve veřejné části internetových stránek DAMU. Kompletní znění specifických podmínek najdete ZDE

 

doc. MgA. Mgr. Karel František Tománekděkan DAMU

 

1. listopadu 2022