VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A NENAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU PRO AKADEMICKÝ ROK 2023/2024

V souladu s § 49 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů („Zákon o vysokých školách“) ve znění pozdějších předpisů, s vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze, zejména s článkem 8 Studijního a zkušebního řádu AMU vyhlašuji Specifická pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí do bakalářských studijních programů a nenavazujícího magisterského studijních programu a způsob ověřování jejich plnění na Divadelní fakultě AMU (DAMU) pro akademický rok 2023/2024, schválené v souladu s § 27 Zákona o vysokých školách na zasedání Akademického senátu DAMU dne 26. května 2022. 

Studijní programy a obory, pro které je vyhlašováno přijímací řízení:

Režie-dramaturgie činoherního divadla (B0215A310006)
(podání přihlášek od 5. 10. 2022 do 15. 11. 2022)

Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla (B0215A310014)
(podání přihlášek od 5. 10. 2022 do 15. 1. 2023)

Herectví alternativního a loutkového divadla (B0215A310013)
(podání přihlášek od 5. 10. 2022 do 15. 1. 2023)

Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (B0215A310004)
(podání přihlášek od 5. 10. 2022 do 23. 4. 2023)

Scénografie alternativního a loutkového divadla (B8203,8203R062)
(podání přihlášek od 5. 10. 2022 do 15. 1. 2023)

Scénografie (B8203, 8203R058)
(podání přihlášek od 5. 10. 2022 do 31. 1. 2023)

Produkce (B0215A310007)
(podání přihlášek od 5. 10. 2022 do 24. 2. 2023)

Dramatická výchova-prezenční i kombinovaná forma (B0215A310008)
(podání přihlášek od 5. 10. 2022 do 12. 12. 2022)

Teorie a kritika divadelní tvorby (B0215A310009)
(podání přihlášek od 5. 10. 2022 do 10. 3. 2023)

Herectví činoherního divadla (M0215A310001)
(podání přihlášek od 5. 10. 2022 do 15. 11. 2022)

Authorial Acting (B0215A310012)
(podání přihlášek od 5. 10. 2022 do 1. 2. 2023 resp. 10. 4. 2023)

Tyto skutečnosti a s nimi související informace pro uchazeče jsou zveřejněny na úřední desce DAMU ve veřejné části internetových stránek DAMU.

 

doc. MgA. Mgr. Karel František Tománek, děkan DAMU

3. června 2022

3. června 2022