VYHLÁŠENÍ PŘÍJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PRO AKADEMICKÝ ROK 2024/2025

Děkan Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze v souladu s § 49 Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů („Zákon o vysokých školách“) ve znění pozdějších předpisů, s vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze, zejména s článkem 8 Studijního a zkušebního řádu AMU vyhlašuje pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí do bakalářských, magisterského a navazujících magisterských studijních programů a způsob ověřování jejich plnění na Divadelní fakultě AMU pro akademický rok 2024/2025, schválené v souladu s § 27 Zákona o vysokých školách na zasedání Akademického senátu DAMU dne 13. 6 2023.
 

Studijní programy, pro které je vyhlašováno přijímací řízení:

Bakalářské programy v českém jazyce

 • Režie-dramaturgie činoherního divadla (podání přihlášek do 15. 11. 2023)
 • Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla (podání přihlášek do 15. 1. 2024)
 • Herectví alternativního a loutkového divadla (podání přihlášek do 15. 1. 2024)
 • Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (podání přihlášek do 14. 4. 2024)
 • Produkce (podání přihlášek do 19. 2. 2024)
 • Dramatická výchova (kombinovaná forma) (podání přihlášek do 12. 12. 2023)
 • Teorie a kritika divadelní tvorby (podání přihlášek do 15. 3. 2024)

Nenavazující magisterský studijní program v českém jazyce

 • Herectví činoherního divadla (podání přihlášek do 15. 11. 2023)

Navazující magisterský studijní programy v českém jazyce

 • Režie činoherního divadla (podání přihlášek do 12. 5. 2024)
 • Dramaturgie činoherního divadla (podání přihlášek do 12. 5. 2024)
 • Alternativní a loutkové divadlo (podání přihlášek do 15. 4. 2024)
 • Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (podání přihlášek do 14. 4. 2024)
 • Scénografie (podání přihlášek do 16. 6. 2024)
 • Produkce a management (podání přihlášek do 3. 6. 2024)
 • Teorie a kritika divadelní tvorby (podání přihlášek do 17. 5. 2024)


Bakalářské programy v anglickém jazyce

 • Authorial Acting (podání přihlášek do 31. 1. 2024)

Navazující magisterský studijní programy v anglickém jazyce

 • Directing of Devised and Object Theatre (podání přihlášek do 15. 1. 2024)
 • Authorial Acting (podání přihlášek do 31. 1. 2024)
 • Scenography (podání přihlášek do 15. 1. 2024)

Tyto skutečnosti a s nimi související informace pro uchazeče jsou zveřejněny ve veřejné části internetových stránek DAMU. Kompletní znění specifických podmínek pro programy v českém jazyce najdete ZDE, pro programy v anglickém jazyce ZDE.

12. července 2023