VNITŘNÍ SOUTĚŽ DAMU - IP 2014 - VYHLÁŠENÍ A VÝSLEDKY

Okruh 1: "Podpora pedagogické práce akademic.pracovníků do 35 let", okruh 2: "Profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kursů".

28. prosince 2013