V SOBOTU 28. ŘÍJNA UDĚLIL PREZIDENT REPUBLIKY PETR PAVEL STÁTNÍ VYZNAMENÁNÍ

Prezident ve svém projevu, který pronesl před předáním vyznamenání mimo jiné vyzdvihl to, že Česká republika má podle něj největší bohatství v lidech. “Jsou to studenti na univerzitách, podnikatelé, inovátoři, ale i lékaři a zdravotníci, vojáci a policisté, učitelé na všech stupních i ti, co se živí vlastníma rukama. Zkrátka všichni, kteří k tomu, co dělají, přistupují pozitivně a poctivě. Pokud toto lidské bohatství dokážeme správně rozvíjet, máme na to hrát ve světě první ligu.

A my se radujeme, že do první ligy máme nakročeno i díky nám.
Mezi oceněnými byli i zástupci Akademie múzických umění v Praze

Ivan Klánský, děkan HAMU, klavírní virtuos
Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy 1. stupně panu prof. Ivanu Klánskému za zásluhy o stát v oblasti umění.

Jiří Chvála, sbormistr, propagátor české hudby a profesor na katedře dirigování HAMU
Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy 1. stupně panu prof. Jiřímu Chválovi za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství.

Olga Sommerová, dokumentaristka, vysokoškolská pedagožka a členka Umělecké rady AMU
Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy 1. stupně paní doc. MgA. Olze Sommerové za zásluhy o stát v oblasti kultury.

Bedřich Moldan, geochemik, ekolog, publicista, politik a odborný garant Environmentálního panelu AMU
Prezident republiky udělil Medaili Za zásluhy 1. stupně panu prof. RNDr. Bedřichu Moldanovi, CSc., dr. h. c. za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství.

Přehled předaných vyznamenání

Všem oceněným (nejen těm našim) upřímně gratulujeme

30. října 2023