V NAKLADATELSTVÍ NAMU VYCHÁZÍ: MICHAELA VÁŇOVÁ - S DĚTMI DO DIVADLA

Proč chodit s dětmi do divadla? Podle čeho pro ně vybírat divadelní představení? Jak je na návštěvu divadla připravit a jak s nimi o představení mluvit? Na tyto otázky hledá v nové knize Nakladatelství AMU odpovědi Michaela Váňová, herečka, režisérka a dlouholetá lektorka Divadla Minor.

Zapřemýšlejte spolu s ní, jak dětem divadlo představit, aby se pro ně stalo místem, do kterého se těší, kterému rozumí a kterým se rády nechají překvapit, pohltit a okouzlit. Kniha je vhodná pro učitele na všech stupních až po střední školy, inspiraci v ní najdou ale i rodiče, kteří mají zájem u svých dětí vztah k divadlu systematicky rozvíjet. 
Kniha se zabývá světem divadla pro děti ze tří základních úhlů pohledu: z pohledu dítěte, učitele nebo vychovatele a tvůrce divadelního představení. Nabízí vhled do základních divadelních pojmů, specifik a významu divadla pro děti. Aktivní formou, prostřednictvím drobných úkolů a podnětů, provází čtenáře metodami přípravy dětí na návštěvu divadelního představení a různými způsoby jeho reflexe. Pomáhá učitelům a rodičům uvědomit si, na co se hodí myslet, dřív než s dětmi do divadla vyrazí, a pojmenovat vlastní očekávání od divadla pro děti, aby je podpořila v jejich vlastním aktivním výběru a zájmu o divadlo. 

Texty v knize prokládám drobnými výzvami, tvořivými úkoly a podněty k přemýšlení. Seznamovat se s divadlem pro mě totiž znamená tvořit, přemýšlet, ptát se a hledat si vlastní odpovědi. Odborníci tvrdí, že získávání informací a poznatků vlastním úsilím dokonce podstatnou měrou zvyšuje účinnost učení. A tak vás budu vybízet k vlastní aktivitě a k přemýšlení o tom, co pro vás divadlo ve spojení s dětmi znamená. Budu vám nabízet takové podněty, které vám mohou pomoci rozvinout váš osobní pohled na to, jestli a proč chodit s dětmi do divadla, jestli a proč je na divadelní představení připravovat, jestli a proč s nimi zážitek reflektovat. Nepřináším jednu platnou pravdu, ale podělím se s vámi o své zkušenosti. Jak s nimi naložíte, je na vás,“ píše autorka v úvodu knihy. 

Michaela Váňová je absolventkou herectví na Pražské konzervatoři a výchovné dramatiky na DAMU, kde nyní vyučuje. Působí jako divadelní lektorka a herečka v Divadle Minor, účinkuje ve Studiu DVA a souboru Geisslers Hofcomoedianten. Byla členkou tanečně-pohybového divadla Veselé skoky a zahrála si též v Divadle v Dlouhé, v Celetné a na Vinohradech. Od roku 2019 se věnuje propojování divadla, vzdělávání a pomoci druhým. Pod názvem Divadlem vytváří autorské divadelní inscenace se sociálním přesahem. V současné době se zabývá divadlem v paliativní péči. Ve volných chvílích tančí argentinské tango, stepuje a chodí po horách.
 

25. září 2023