TERMÍNY PROMOCÍ ABSOLVENTŮ 2022

Promoce pokračujících, nepokračujících bakalářů, magistrů a doktorů absolventů DAMU 2022 se budou konat dne 24. 11. 2022 v 10.00; 12.00 hod. a 14.00 hod. v Sále Bohuslava Martinů na HAMU.

Časy jednotlivých promocí upřesní studijní odd. v elektronické pozvánce zaslané absolventům během října.

10. října 2022