TERMÍNY PROMOCÍ ABSOLVENTŮ 2020 A 2021

Promoce absolventů DAMU 2020 se budou konat dne 22. 11. 2021 v 10.00 a 12.00 hod. (Sál Martinů).

Promoce nepokračujících bakalářů, magistrů a doktorů absolventů DAMU 2021 se budou konat dne 23. 11. 2021 v 10.00 a 12.00 hod. (Sál Martinů).

Promoce bc. absolventů pokračujících ve studiu na DAMU se budou konat dne 18. 11. 2021 v 11. hod. (Taneční sál).

Časy velkých promocí upřesní studijní odd. v pozvánce zaslané absolventům.

2. července 2021