TERMÍN ODEVZDÁNÍ VŠKP PRO ZÁŘIJOVÝ TERMÍN SZZ

Studijní odd. upozorňuje na termín odevzdání bakalářské/diplomové práce pro zářijový termín Státní závěrečné zkoušky.

Termín je pro všechny katedry jednotný 31.7.2024.

Tento termín stanovilo kolegium děkana s ohledem na převody studentů z končících akreditací oborů do nástupnickým programů.

V případě jakýchkoliv komplikací kontaktujte Studijní odd.

28. března 2024