STUDUJÍCÍ DAMU MOHOU ZAPISOVAT NOVÝ CELOFAKULTNÍ MODUL ZÁKLADY SVĚTELNÉ A ZVUKOVÉ TECHNIKY

Pod kódem 200ZSZ si mohou studující DAMU do 5. 4. zapisovat nový modul s názvem ZÁKLADY SVĚTELNÉ A ZVUKOVÉ TECHNIKY.

Předmět má za cíl obeznámit studenty se základními typy světelné techniky a zvukové aparatury. Je zaměřen hlavně na techniku dostupnou v rámci výpůjčního systému Plato, ale také na všeobecné a související elementární znalosti použitelné i mimo prostředí AMU. Výuka proběhne formou samostudia a ověřením znalostí v praktickém jednodenním workshopu. Studenti si budou moci techniku vyzkoušet a otestovat v praxi. Nesmí chybět i základní seznámení s BOZP pro práci s elektrickými zařízeními a zavěšováním břemen. 

ZVUKOVÝ WORKSHOP – 180 MINUT 

Rekapitulace technických prvků elektroakustického řetězce - ověření, že studenti shlédli instruktážní video ZVUK a osvojili si potřebné pojmosloví. 

Praktické seznámení s technikou - práce ve skupinkách na 3-4 stanovištích (v závislosti na počtu účastníků workshopu): 

  • zapojení kabelového mikrofonu (výběr vhodného kabelu, orientace na mixpultu, zesílení, eliminace zpětné vazby) 

  • zapojení nástroje (výběr vhodného kabelu, připojení k reprodukčnímu zařízení - kombo) 

  • ozvučení náhodného zvukového objektu (kontaktní mikrofon, sběrový mikrofon, kondenzátorový mikrofon - práce se ziskem signálu, eliminace zpětné vazby) 

  • reprodukce zvukové nahrávky - zapojení do mixu - bezdrátové zapojení, různé zdroje: PC, TELEFON , CD/LP/MC 

Názorná demonstrace zapojení bezdrátových systémů (různé druhy bezdrátových mikrofonů), efektů, looperu, kontroleru a potenciál jejich využití (celá skupina pohromadě) 

Prostor pro jednotlivé požadavky a dotazy účastníků workshopu. 

SVĚTELNÝ WORKSHOP – 180 MINUT 

Rekapitulace typů svítidel podle prvního dílu videa. Praktické seznámení s jednotlivými typy svítidel.  

  1. Problematika zapojování a ovládání svítidel, vč. základu práce s osvětlovacím pultem.

  2. Praktická ukázka využití jednotlivých svítidel pro dané účely a dle jejich charakteristiky.

  3. Základy pro rozmístění svítidel pro nasvícení jednoduché scény.

  4. Seznámení se s používáním světelně-technické dokumentace (soupis techniky/rider, nákres/”nasvěcovák”, světelný scénář).

  5. Samostatný úkol pro skupiny v nasvícení scénického prvku.

  6. Společný rozbor výše uvedeného úkolu 

Prostor pro jednotlivé požadavky a dotazy účastníků workshopu. 

Více informací v sylabu předmětu v KOSu. 

24. března 2023