STANOVISKO AKADEMICKÉHO SENÁTU DAMU K INICIATIVĚ NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET

Akademický senát DAMU se seznámil s iniciativou Ne!Musíš to vydržet, kterou formou otevřené performance před budovou DAMU prezentovaly studentky DAMU Marie-Luisa Purkrábková a Alexandra Chernomashyntseva.

Akademický senát DAMU bere výzvu s velkou vážností, se studentkami navázal kontakt a aktuálně pracuje na svolání zvláštního zasedání, ve kterém se hodlá věnovat výhradně tomuto tématu.

Akademický senát DAMU bude své kroky koordinovat s vedením fakulty, rektorátem a ostatními orgány AMU. Považujeme za nutné vyvolat otevřenou diskusi a budeme pro ni hledat platformu.

Svobodné a netoxické prostředí vzájemného dialogu a důvěry a možnost se projevit jako tvůrce v diskurzu s pedagogem bez strachu a obav z následků jsou pro nás na umělecké škole prioritami.

4. července 2021