SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ AKADEMICKÉ OBCE DAMU U PŘÍLEŽITOSTI ZAČÁTKU AKADEMICKÉHO ROKU 2021/2022

U příležitosti začátku akademického roku 2021/2022. 4. 10. 2021 od 14:00 do 16:00 hod Shromáždění se bude konat v Divadle DISK a zároveň bude živě přenášeno do dalších prostor fakulty: Kafé DAMU (v angličtině), Střecha divadla DISK (v češtině), Učebna R110 (v češtině).

Program shromáždění

14:00 – 14:15 – Naše fakulta, náš společný prostor – proslov děkana Divadelní fakulty AMU v Praze doc. MgA. Mgr. Karla Františka Tománka k zahájení akademického roku 2021/2022

14:15 – 14:20 – Svobodné a zodpovědné studium na DAMU: škola ve 21. století – proslov proděkana pro studijní a pedagogické záležitosti a uměleckou činnost Mgr. Michala Somoše

14:20 – 14:25 – Výzkum uměním, o umění a pro umění na DAMU: možnosti, nabídky, podpora – proslov proděkanky pro vědeckou a výzkumnou činnost doc. RNDr. Mgr. Alice Koubové, Ph.D., Ph.D.

14:25 – 14:30 – Možnosti zahraniční spolupráce na DAMU v akademickém roce 2021/2022 – proslov proděkana pro mezinárodní aktivity doc. Mgr. Marka Bečky

14:30 – 15:00 – Udělení Zlaté medaily AMU prof. Miloši Horanskému za přítomnosti rektorky AMU PhDr. Ingeborg Radok Žádné

15:00 – 16:00 - Zahajovací přednáška akademického roku 2021/2022 polského režiséra, dramatika, scénografa, překladatele a pedagoga Krystiana Lupy.

V rámci programu bude vyhlášena Cena děkana 2021, a to za významný přínos k rozvoji fakulty.

Vyhlášeny budou také fakultní stipendia pro zimní semestr 2021.

Program v Divadle DISK bude probíhat v českém jazyce.

Celý program bude také tlumočen do anglického jazyka, který bude možné sledovat v rámci videopřenosu shromáždění ve výše uvedených prostorách fakulty.

Na pondělí 4. 10. 2021 v čase od 14:00 do 17:00 hod je vyhlášeno děkanské volno.

Profesor Miloš Horanský (1932) je divadelní režisér, básník a teoretik. Vystudoval divadelní režii na pražské DAMU a brněnské JAMU. Po svém absolutoriu v roce 1954 prošel angažmá v divadlech v Novém Jičíně, Ostravě, Opavě, Praze, Chebu, Liberci a Kladně. V roce 1968 se aktivně zapojil do činnosti Klubu angažovaných nestraníků, což pro něj na začátku normalizace znamenalo dočasný zákaz práce v divadle. V letech 1991-1993 byl uměleckým šéfem pražského Divadla ABC. Od roku 1991 vyučoval na DAMU, v letech 1994-1997 byl také jejím děkanem. Během svého funkčního období se významně zasloužil o výstavbu fakultní knihovny, studovny a Divadla DISK, a to iniciací projektu SOS DAMU, který myšlenku vlastního hracího prostoru přímo v budově fakulty následně realizoval. Kromě divadelní činnosti je Miloš Horanský autorem několika básnických sbírek.

Krystian Lupa (1943) je významný polský divadelní režisér, scénograf a divadelní pedagog, jehož činnost je od roku 1984 pevně spjata se Starym teatrem v Krakově. Lupova specifická práce s textem a hercem se nazývá “laboratorní zkoušení” a byla využita v inscenacích polských klasiků jako je Ignacy Witkiewicz nebo Witold Gombrowicz a také v adaptacích románů Fjodora Dostojevského. Nejvíce ho proslavily režie rakouských autorů Roberta Musila, Wernera Schwaba a především Thomase Bernharda. Projektem Factory 2 (2008) inspirovaným životem Andyho Warhola a jeho legendárním studiem na jeviště uvedl téma americké pop kultury. Inscenace Persona.Triptich se věnovala osudům významných žen (Marilyn Monroe, Simone Weil and George Gurdjieff). Jeho styl bývá označován „metafyzickým realismem“ a je postaven na psychoanalytické práci s „vnitřní krajinou herce“. Krystian Lupa je držitelem řady prestižních ocenění jako např. Evropské divadelní cena za rok 2009 nebo francouzský řád Ministerstva kultury pro umění a literaturu. Často pracuje i v zahraničí, např. ve Francii nebo v Litvě.

24. září 2021