SETKÁNÍ STUDUJÍCÍCH DAMU S PREZIDENTEM PETREM PAVLEM U PŘÍLEŽITOSTI MEZINÁRODNÍHO DNE STUDENTSTVA A VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE

Na DAMU se u příležitosti Mezinárodního dne studentstva a výročí Sametové revoluce, které si připomínáme 17. listopadu, uskuteční debata studujících s prezidentem Petrem Pavlem. Diskuse se odehraje ve čtvrtek 16. listopadu od 17:00 v Divadle DISK a bude ji moderovat Erik Tabery, šéfredaktor týdeníku Respekt. Petr Pavel se tak stane historicky prvním státníkem, který DAMU u příležitosti tohoto státního svátku navštíví.

Podnět k setkání s prezidentem Petrem Pavlem na půdě Divadelní fakulty AMU vzešel přímo od samotných studujících. Přání studentů a studentek se pak potkalo s důležitostí, kterou pan prezident přikládá setkávání s mladými lidmi a studujícími na vysokých školách obecně, což koneckonců několikrát dokázal během prezidentské volební kampaně i v dosavadním období od svého zvolení. Mezinárodní den studenstva a výročí Sametové revoluce pak fakulta vyhodnotila jako nejvhodnější příležitost k tomu, aby se prezident se studujícími na půdě DAMU sešel. 20. listopadu 1989 to byly koneckonců právě studenti a studentky DAMU, kteří jako první vyhlásili okupační stávku.

Karel František Tománek, děkan DAMU, k akci dodává: „Po Václavu Havlovi, který se jakožto absolvent naší školy na svou alma mater vracel opakovaně při různých příležitostech, to bude teprve druhý prezident, který na DAMU zavítá. Současně si velmi vážím toho, že naši nabídku moderovat toto setkání přijal šéfredaktor časopisu Respekt Erik Tabery. Jsem přesvědčený, že pro studenty bude setkání těchto dvou osobností představovat naprosto výjimečný zážitek. Prezident Petr Pavel navštíví naši fakultu u příležitosti státního svátku, kterým si připomínáme významné události v roce 1938 a 1989. Z tohoto důvodu vnímám toto setkání i jako důležitý signál směrem k veřejnosti. Jako fakulta jsme připraveni vstupovat do veřejného prostoru, komunikovat aktuální témata a podporovat v těchto aktivitách i naše studenty a studentky. Hlásíme se tak k odkazu již zmíněného Václava Havla, pro kterého byla umělecká svoboda vždy neodmyslitelně spojená s občanskou zodpovědností.

 

Diskuse s prezidentem ČR Petrem Pavlem v Divadle DISK je určena výhradně studentské obci DAMU. V případě dalších informací o akci se obracejte na PR manažerku fakulty:

MgA. Tereza Došlová (tereza.doslova@damu.cz)

2. listopadu 2023