SETKÁNÍ S JANOU ANEB VEČÍREK 20. 9. 2023

Katedra autorské tvorby a pedagogiky zve na přátelské setkání s prof. Janou Pilátovou, které pořádá symbolicky u příležitosti jejího odchodu z řad interních pedagogů DAMU.

Dovolte mi, abych vás pozvala na večírek, který má být poděkováním Janě Pilátové za všechno.

Koná se u příležitosti Janina rozhodnutí opustit řady interních pedagogů DAMU, ale – jak pevně doufám – žádným skutečným loučením nebude.

Odehraje se ve středu 20. září od 17:00 v prostorách katedry autorské tvorby a pedagogiky DAMU.

Klidně vezměte něco dobrého na společný stůl, ale klidně taky nic nenoste – vaši přítomnosti si ceníme nade vše!

Hana Malaníková, vedoucí KATaP 

11. září 2023