REZIDENCE V PAŘÍŽI - OPEN CALL

DAMU nabízí svým studentům možnost zúčastnit se rezidenčního pobytu v Českém centru v Paříži.

Přihlášky je možné podávat do 25. 6. 2021 k rukám doc. Marka Bečky (marek.becka@damu.cz).

Vybraná skupina cca 9 studentů včetně pedagoga připraví během příštího akademického roku projekt, který bude na přelomu června/července 2022 v Paříži prezentován, a to jak v Českém centru, tak případně i na dalších místech.

Pro více informací se obracejte na doc. Marek Bečku.

11. června 2021