PROVOZ A FUNGOVÁNÍ DAMU OD 28. ÚNORA DO 21. BŘEZNA 2021

S ohledem na aktuální situaci a poslední vydaná vládní opatření se tímto prodlužují veškerá stávající opatření k provozu a chodu DAMU a režimu fungování administrativy fakulty (vyhlášená do 28.2.2021), a to dále až do 21. března 2021.

 • Všechny osoby vstupující do budovy DAMU mají povinnost vydezinfikovat si u vstupu do fakulty ruce a mít zakryté dýchací cesty ​odpovídajícími ochrannými prostředky dle opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 22 .2. 2021, tj. ve všech prostorách DAMU platí povinnost pro všechny používat respirátor FFP2/KN95 nebo obdobný prostředek dle opatření MZd.
 • Studenti, kteří mají bydliště mimo hlavní město Prahu a potřebují navštívit DAMU za účelem individuální konzultace, zkoušky či neodkladné návštěvy studijního oddělení DAMU, mohou využít formulář ZDE. Dle informací Ministerstva vnitra ČR stačí účel cesty mimo okres dokladovat tímto formulářem nebo čestným prohlášením, kde bude uvedeno místo, čas a cíl cesty. 

Provoz a fungování Divadelní fakulty: 

 • Veškerá výuka probíhá nadále výhradně distanční formou, jakákoli kontaktní výuka (včetně kurzů CŽV) na půdě DAMU i mimo ní je zakázána.
 • Individuální konzultace studentů s pedagogy (1 student + 1 akademický pracovník) na půdě DAMU jsou povoleny (pokud je to nicméně možné, doporučená je online/elektronická forma konzultací).
 • Zkoušky (přijímací, závěrečné a jiné zkoušky, nikoli zkoušení uměleckých předmětů v rámci výuky) a jejich kontaktní podoba na půdě DAMU jsou povoleny, resp. je povolena osobní přítomnost studentů všech ročníků na těchto zkouškách za přítomnosti vždy nejvýše 10 osob (včetně pedagoga).
 • Pedagogové mohou nadále pro potřeby distanční výuky využívat prostory a technické zázemí fakulty bez omezení.
 • Studentům DAMU bude nadále umožněn vstup na fakultu pouze v pracovní dny a pouze z mimořádných důvodů, tj.:
  • pro účely návštěvy knihovny (pouze vypůjčení či vrácení knih, v případě výpůjček je nutná online rezervace předem, studovna je stále uzavřena),
  • k vyřízení zcela nezbytných záležitostí na studijním odd. DAMU nebo na sekretariátu své katedry (vždy po předchozí telefonické či emailové domluvě s tajemníkem/tajemnicí katedry, resp. příslušnou studijní referentkou), které nelze řešit telefonicky či elektronicky
  • pro účely návštěvy centrálního skladu techniky (PLATO) – pouze v mimořádných případech výpůjčky pro účely distanční výuky a výhradně po předchozí telefonické/emailové domluvě se správci skladu
  • Individuální zkoušení studentů na učebnách a v prostorách fakulty je zakázáno.
 • Provoz Divadla DISK je přerušen, včetně zkoušení a plánovaných představení.

Provoz knihovny DAMU: studovna je nadále zcela uzavřena, otvírací doba knihovny: pondělí až čtvrtek 10h – 15h, pátek ZAVŘENO

PC učebna: uzavřena

Studijní oddělení: platí standardní úřední hodiny - pondělí až čtvrtek (10-12h)

Centrální výpůjční sklad techniky (PLATO): výpůjčky jsou omezeny pouze na techniku pro zajištění nezbytné distanční výuky, otvírací doba skladu je omezena na úterý a čtvrtek vždy od 12h do 16h – výpůjčky a vratky techniky jsou možné výhradně po předchozí telefonické/emailové domluvě se správci skladu (Jiří Ladzianský – jiri.ladziansky@damu.cz nebo Josef Maděra – josef.madera@damu.cz)     

Provoz administrativy je částečně omezen. V případě více pracovníků v jedné kanceláři jsou přijata individuální opatření. Úřední dny na sekretariátech kateder jsou stanoveny na úterý a čtvrtek.

V rámci tohoto režimu a s ohledem na aktuální situaci je třeba nadále důsledně dodržovat všechna hygienická pravidla a doporučení, tj. zakrytí dýchacích cest, mytí rukou, dodržování dostatečného odstupu mezi zaměstnanci, průběžnou dezinfekci vstupu/klik do jednotlivých kanceláří a administrativních prostor.

Vrátnice DAMU: nadále funguje 24/7 provoz – vrátný ve službě při příchodu studenta, kterého dle vyhlášených podmínek (viz výše) vpustí do budovy DAMU, zapíše jeho jméno do evidenční knihy a telefonicky nahlásí jeho vstup do budovy, tj. do knihovny DAMU/na studijní odd./na sekretariát dotčené katedry/do skladu techniky (podle účelu vstupu studenta do budovy). V případě konání zkoušek tajemník/tajemnice katedry předá včas/ dopředu na vrátnici DAMU jmenný seznam studentů/uchazečů, kteří mají povolenu osobní přítomnost na dané zkoušce – vrátný ve službě postupuje dle dodaných jmenných seznamů nahlášených studentů/uchazečů.

Spisová služba: příchod a odchod pošty skrze služby podatelny AMU bude nadále zajišťován ve standardním režimu pouze od pondělí do čtvrtka.

  

Mgr. MgA. Doubravka Svobodová, děkanka DAMU

Ing. Iva Štveráková, tajemnice DAMU

1. března 2021