PROVOZ A FUNGOVÁNÍ DAMU OD 1. ČERVENCE 2021

V návaznosti na poslední mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. června 2021, účinná od 1.7.2021 bude provoz a fungování DAMU s platností od 1. července 2021 následující:

 • Platí opatření rektorky AMU k provozu a fungování AMU od 1.7.2021 – odkaz ZDE. 
 • Pro období letních prázdnin platí vyhláška děkana DAMU a tajemnice DAMU č. 1/2021 o zastupování a provozu DAMU v době hlavních prázdnin (od 1.7.2021 do 31.8.2021) – odkaz ZDE
 • Je zrušena povinnost testování zaměstnanců a studentů vysokých škol, včetně uchazečů v rámci přijímacích zkoušek – viz opatření MZd ze dne 17.6.2021 č. 20029/2021-3/MIN/KAN (ZDE)  - to znamená, že od 1.7.2021 nebude již probíhat testování pedagogů, zaměstnanců a studentů na půdě školy a současně vstup do budovy DAMU nebude nadále od 1.7.2021 podléhat kontrole na vrátnici DAMU z hlediska prokázání negativního testu na COVID či platné očkování nebo prodělání onemocnění COVID v posledních 180 dnech – tyto kontroly na vrátnici DAMU se od 1.7.2021 ruší. Studentům bude opět aktivován kartový vstup u vrátnice DAMU pro vstup do budovy DAMU.
 • Nadále však platí veškerá opatření k ochraně dýchacích cest dle opatření MZd č. 15757/2020 (viz poslední znění ze 7.6.2021) – na půdě školy – tj. ve všech vnitřních prostorách školy (plus na všech ostatních veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 m, nejedná-li se o členy domácnosti) platí stále povinnost zakrytí dýchacích cest (nos, ústa) ochranným prostředkem, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek dle opatření MZd (FFP2, KN95, apod.) – tato povinnost se nevztahuje:
  • na studenty a pedagogy v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení respirátoru (zejména zpěv, hlasová výchova, pohybová výuka, apod.)   
  • na studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni
  • na zkoušené či zkoušející při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry
  • na Pedagogy při poskytování vzdělávání
  • na osoby při provádění autorského díla (např. divadelního), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla
  • na osoby v době výkonu práce na pracovišti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti osoby jiné než spolupracovníka.
 • Je třeba nadále důsledně dodržovat všechna hygienická pravidla a doporučení – kromě povinnosti zakrytí dýchacích cest - mytí rukou, dodržování dostatečného odstupu (min 1,5 m) mezi zaměstnanci, průběžnou dezinfekci vstupu/klik do jednotlivých kanceláří a administrativních prostor. Všechny osoby mají povinnost vydezinfikovat si u vstupu do fakulty ruce. ​

Z hlediska výuky a podmínek výuky nadále platí mimoř. opatření MZd k provozu škol a školských zařízení platné od 24.5.2021 – beze změny, tj.

 • Je povolena kontaktní (prezenční) forma u veškeré praktické i teoretické výuky a praxe studentů (všech studijních oborů/programů, všech ročníků), včetně individuální výuky jevištní mluvy, hlasové výchovy a zpěvu. Při výuce, s výjimkou praktické výuky a praxe, a při zkouškách musí být mezi jednotlivými osobami rozestup min. 1,5 m. Při veškeré výuce je nutné dodržovat všechna závazná hygienická nařízení vlády ČR.
 • Konzultace studentů s pedagogy mohou probíhat bez dalších omezení při dodržení všech potřebných hygienických opatření (zakrytí dýchacích cest, dezinfekce a mytí rukou, dodržování rozestupů/odstupů 1,5 m, pokud není konzultace součástí praktické výuky/praxe); pokud je však možné využívat nadále online/elektronickou formu, je tento způsob konzultací nadále doporučený.
 • Zkoušky (závěrečné a jiné zkoušky) a jejich kontaktní podoba na půdě DAMU mohou probíhat bez dalších omezení (počet osob, apod.) za předpokladu, že mezi všemi zúčastněnými bude udržen rozestup min. 1,5 m. Je povolené konání přijímacích zkoušek bez omezení počtu osob za předpokladu, že mezi jednotlivými zúčastněnými bude dodržet rozestup min. 1,5 m.
 • Je povoleno samostatné zkoušení studentů v prostorách fakulty, včetně zkoušení v Divadle DISK (dle platného fermanu).
 • Zpěv jako stěžejní součást studijního programu je povolen za účasti maximálně 30 studentů v místnosti, umožňují-li jiná omezení přítomnost takového počtu studentů. Sportovní činnost jako součást vzdělávání je povolena ve vnějších prostorách; ve vnitřních prostorách za podmínky, že je přítomno nejvýše 30 osob ve skupině.
 • Účast na kurzech celoživotního vzdělávání na půdě DAMU i mimo ní je nadále povolená za podmínek stanovených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví – viz též opatření rektorky platné od 1.7.2021 (počet přítomných účastníků max 75% celkové kapacity k sezení, atd.).  

 

Doc. Karel František Tománek, děkan DAMU

Ing. Iva Štveráková, tajemnice DAMU

V Praze, dne 29. června 2021

29. června 2021