PROJEKT EUFORKA, EUROCENTRUM EUROPE DIRECT OLOMOUC A UPOL V OLOMOUCI ZVOU NA DVOUDENNÍ UDÁLOST UNESENÉ SVOBODY, REFLEKTUJÍCÍ AKTUÁLNÍ DĚNÍ V EVROPĚ

Univerzita Palackého v Olomouci zve studující AMU ke spolupráci při rozvoji naduniverzitního projektu Euforka s tematickým názvem "Unesené svobody."

Euforka je naduniverzitní platforma otevřená studujícím českých a slovenských vysokých škol, v jejímž rámci se mohou realizovat v informačních projektech spjatých s děním v Evropě. Projekt slouží k objektivnímu a hravému informování postavenému na faktech a vyvracení dezinformací kolujících v evropském prostoru. Forma zapojení a realizace je zcela na studujících, vytvařejí však společně především široce zaměřené komunikační kampaně na sociálních sítích a zapojují se do univerzitních akcí zacílených na evropská témata.

Bližší informace o projektu jsou k dispozici na webu https://euforka.eu/ a přidružených sociálních sítích. 

V letošním roce studující připravují vlastní event: za účelem blíže pochopit práci a styl Euforky pořádají na Univerzitě Palackého v Olomoci dvoudenní event s názvem "Unesené svobody."

Akce odpoví například na otázky: co pro Evropu znamenala a bude znamenat ruská agrese na Ukrajině nebo kam až může vést ukusování ze svobod vládami ve vybraných evropských zemích či jak bojovat s unášením svobod dezinformační vlnou? 

Událost Unesené svobody se bude konat 7. a 8. listopadu v Olomouci. Na programu jsou workshopy i i debaty:

WORKSHOP HUB PRO STUDENTY VŠ

Studenti pod vedením známých mentorů vytvářejí rozmanitý informační obsah v duchu naduniverzitního projektu Euforka. Akce se bude konat 7. listopadu v prostorách Univerzity Palackého v Olomouci. 

URBAN TALK: DEBATA S VEŘEJNOSTÍ

Pozvaní hosté diskutují na téma "unesených svobod" s širokou veřejností, a to v Červeném kostele v Olomouci dne 7. listopadu. 

EDUKAČNÍ PÁSMO PRO STUDENTY SŠ

Komponované programové pásmo zahrnující tematický dokument, diskuzi s odborníky a prezentaci studentských výstupů z workshop hubu.  Akce se bude konat 8. listopadu v kině Metropol. 

Akce je nezisková, vstupné je zdarma, účastnický poplatek se nehradí. 

UPOL na tuto událost nejen srdečně zve, ale vyzývá také k možnosti aktivního zapojení. UPOL v rámci Euforky svým zapojeným studujícím podává pomocnou ruku ve formě lidské i dílčí finanční podpory: projekt má své garanty, koordinátora z řad studujících (kontakty na webu), vedení univerzity zajistilo potřebné materiálně-technické vybavení a zapojení studujících oceňuji stipendii. 

Euforka otevírá studujícím dveře do světa vzdělávání, profesionální komunikace a marketingu. Brand a komunikační platformy jsou připravené, a tedy k dispozici i pro studující z jiných vysokých škol. Budeme rádi, pokud je využujete a necháte vzkvétat nejen Euforku, ale i AMU! 

Kontaktní email pro více informací: info@euforka.eu nebo kontakty na webu projektu 

8. srpna 2023