PROHLÁŠENÍ VEDENÍ DAMU K INCIATIVĚ #NEMUSISTOVYDRZET

Podnět přicházející z inciativy #nemusistovydrzet (link na videozáznam z úterní peformance zde) otevírá téma, které vedení DAMU považuje za nesmírně závažné. Důstojné zacházení a nediskriminující zdravé klima pro všechny zaměstnance i studenty je vysokou prioritou vedení DAMU, jež ve funkci působí od března 2021.

Podporujeme myšlenku široké diskuze vedoucí k ustavení institutu ombudsmana či etického mediátora. Chceme, aby ti, kdo se setkají s jakoukoli formou diskriminace, měli jasný návod, jak v tomto případě postupovat, aniž by museli mít obavy z následných restrikcí.

Pokud bude situace – vzhledem k podanému podnětu – vyžadovat neprodlené jednání, jsme připraveni řešit danou věc všemi dostupnými prostředky, včetně spolupráce se složkami činnými v trestním řízení.

Na nejbližším zasedání Akademického senátu DAMU představím návrh konkrétních opatření, pro který budu žádat podporu. Výsledky našeho společného jednání jsem připraven předložit vedení AMU a zasadit se o jejich uskutečnění.

doc. Karel František Tománek

děkan

1. července 2021