PROHLÁŠENÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU DAMU V REAKCI NA RUSKOU INVAZI NA UKRAJINU

Akademický senát DAMU kategoricky odsuzuje invazi ruské armády na Ukrajinu. Považuje za nepopiratelné, že agresorem je Rusko v čele s prezidentem Vladimirem Putinem. Vyjadřuje podporu krokům české vlády, jednoznačně směřujícím proti ruské agresi a k podpoře tvrdě zkoušené Ukrajiny.

Akademický senát vyzývá všechny pedagogy, studenty a pracovníky DAMU, aby podle svých sil a možností přispěli k pomoci Ukrajině a ukrajinským lidem.

Akademický senát vyzývá k trpělivému, hlasitému protestu vůči způsobům, jakými Vladimir Putin porušuje mezinárodní právo a suverenitu jiného státu.

Akademický senát vyzývá všechny, aby pečlivě odlišovali potvrzené informace ze seriozních zdrojů od dezinformací a šíření nenávisti především na sociálních sítích.

Akademický senát vyzývá všechny, aby odpor vůči politice Ruského státu nezaměňovali za diskriminaci běžných ruských občanů, mezi něž patří i řada studentů a absolventů DAMU.

Akademický senát vyjadřuje naději, že pocit ohrožení ze strany Ruska pomůže české společnosti, aby se rozhodněji odklonila od tendencí k populistické či autoritářské politice a především od šíření nenávisti mezi lidmi.

AS DAMU

25. února 2022